Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 26 februari 2019 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavonden in Haarlem ter voorbereiding van commissie- en PS-vergaderingen

Voorbereiding van de PS-vergadering van volgende week.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl.

Klik hier naar ibabs voor de agenda van een PS- of commissievergadering.

26 februari

19.30 uur