Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 10 december 2019 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert ter voorbereiding van de PS-vergadering volgende week.

De onderwerpen waarover vergaderd wordt zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

Als u een fractievergadering wilt bijwonen als toehoorder, meldt u zich dan aan bij de fractiemedewerker via e-mail d66@noord-holland.nl.

Als u iets wilt inbrengen bij de fractie, kan dat via hetzelfde e-mail adres. Wij ontvangen u ook graag tijdens een fractiespreekuur.

10 december

19.00 uur

Paviljoenslaan 5, 2012 JE Haarlem