Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag 2 september 2019 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert ter voorbereiding van de provinciale commissies van 9 en 16 september

De onderwerpen waarover vergaderd wordt zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

Als u een fractievergadering wilt bijwonen als toehoorder, meldt u zich dan aan bij de fractiemedewerker via e-mail d66@noord-holland.nl.

Als u iets wilt inbrengen bij de fractie, kan dat via hetzelfde e-mail adres. Wij ontvangen u ook graag tijdens een fractiespreekuur.

2 september

19.00 uur

Paviljoenslaan 5
2012 JE Haarlem