Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag 6 januari 2010 in Haarlem

De Statenfractie vergadert ter voorbereiding van de provinciale commissies van de komende twee weken in het fractiehuis.

De onderwerpen waarover vergaderd wordt zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

Als u een fractievergadering wilt bijwonen als toehoorder, meldt u zich dan aan bij de fractiemedewerker via e-mail d66@noord-holland.nl.

Als u iets wilt inbrengen bij de fractie, kan dat via hetzelfde e-mail adres. Wij ontvangen u ook graag tijdens een fractiespreekuur.

6 januari

19.00 uur