Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Provinciale Statenvergadering

Maandag 17 juni 2019 in Haarlem

De Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderen in Paviljoen Welgelegen.

Extra ingelaste Provinciale Statenvergadering met debat over het coalitieakkoord.

Agenda en stukken zijn te vinden op de website van de provincie.

17 juni

19.00 uur

Provinciehuis
Dreef
Haarlem