Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Provinciale Statenvergadering (online)

Maandag 29 juni 2020

De Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderen online.

Provinciale Statenvergadering met o.m. de behandeling van de jaarstukken 2019 en de kaderbrief 2021.

Agenda en stukken zijn vanaf ca. twee weken van tevoren te vinden op de website van de provincie.

29 juni

10.00 uur