Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Provinciale Statenvergadering (5/2017)

Maandag, 29 mei 2017 in Haarlem

De Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderen in het Provinciehuis in Haarlem.

De agenda en stukken voor deze vergadering zijn te vinden op de website www.mijnbabs.eu

29 mei

13.00 uur