Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Regiocongres en ARV

Zaterdag 19 juni 2021 in Purmerend

ARV

Op zaterdag 19 juni houdt de D66-regio Noord-Holland een regiocongres met algemene regiovergadering (ARV) voor alle leden in de provincie Noord-Holland op een bijzondere locatie in Purmerend: H20 E-Sports Arena.

Lees de agenda met links naar de stukken hieronder of
download de complete agenda hier als pdf.

Deelname is gratis. Aanmelden noodzakelijk.
Meld je aan via deze link.

Agenda

9.30 uur: Inloop

 1. 10.00 uur: Opening van de ARV door Raymond van Haeften (vz regiobestuur)
 2. 10.05 uur: Welkom door Jan Willem Tellegen (vz Groot Waterland)
 3. 10.25: uur Vaststellen notulen ARV van 25 oktober 2020 en 7 maart 2021 – bijlagen 3.1 en 3.2
 4. 10.45 uur: Voordracht kandidaten voor het regiobestuur – bijlage 4.1
  • kandidaat politiek secretaris: Teresa da Silva Marcos
  • kandidaat algemeen secretaris: Frank Reiber
  • kandidaat talentontwikkeling en opleiding: Ronald Mauer
  • kandidaat ledenbinding/ledenwerving: Hendrik Fongers
 5. 11.00 uur: Rapport Evaluatie PS19: ‘Van goede wil. Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ plus reactie van het Regiobestuur op dit evaluatierapport – bijlagen 5.1 en 5.2 en 5.3 (Oplegger Evaluatie PS19)
  Bespreking en stemming over punten uit de bestuurlijke reactie inclusief het voorstel om de instelling van een permanente brede commissie die zich gaat bezig houden met verkiezingen (werknaam P-RVC) voor de volgende ARV voor te bereiden. Een lid van de evaluatiecommissie is aanwezig om eventuele vragen over het rapport te beantwoorden.
 6. 11.20 uur: Voorstel tot het instellen van een tijdelijk in te stellen Regionale Verkiezingscommissie – bijlage 6.1
  Hiervoor presenteren zich: Léon Stam (vz), Mirjam Rijswijk plus de (nieuw benoemde) algemeen secretaris van het regiobestuur
 7. 11.30 uur: Kandidaten voor de functie van vertrouwenspersoon stellen zich voor – bijlage 7.1 – Hendrik Boland – Emelie Smits – Marion Geisler
 8. 11.40 uur: Peter Dijkshoorn (Landelijk ambassadeur van Lerend Jeugdstelsel)
 9. 12.15 uur: Herbevestiging Regioreglement, versie juni 2021 – bijlagen 9.1 en 9.2
 10. 12.20 uur: Werkbegroting 2021, jaarrekening 2020, mutatieoverzicht reserves en rapport kascommissie – bijlagen 10.1 – 10.3

12.30 uur: Lunchpauze

13:30 uur Middagprogramma – Regiocongres

 • Rondleidingen H20 E-Sports Campus
 • Break-out werkgroep D66NH landbouw en voedsel over gemeentelijk voedsel- en landbouwbeleid – toelichting op suggesties VKP GR2022
 • Break-out Q&A Statenfractie – stel je vragen aan de Statenfractie

14.00 uur: Nieuws uit de fractie – Statenleden Emre Kanik en Bart Vink over de regionale energiestrategie (RES) en vernieuwing Metropoolregio Amsterdam (MRA)

14.15 uur: Update door onze Gedeputeerde in Noord-Holland – Ilse Zaal

14.45 uur:  Advies over Waterschap verkiezingen in Noord-Holland. Bijlagen 8.1 en 8.2
Toelichting door Atze Sytsma, voorzitter regio Noordwest van Water Natuurlijk, en Luuk Zaal, fractievoorzitter van Water Natuurlijk bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vervolgens discussie

15:30 uur: Afsluiting en netwerkborrel

Genoemde tijdstippen zijn indicatief


Deelname is gratis. Aanmelden noodzakelijk.
Meld je aan via deze link.

19 juni

10.00-16.45 uur

H20 E-sports Campus Amsterdam,
Spinnekop 2-3,
1444 GN Purmerend