Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Regiovergadering en Themacongres Mobiliteit

Zaterdag, 25 juni in Haarlem

De dag begint in de ochtend met de ARV en in de middag is het Themacongres over Mobiliteit in Noord-Holland en een interactieve sessie over het verkiezingsprogramma.

Zaterdag 25 juni is het weer tijd voor een Algemene Regiovergadering (ARV) en Themacongres van D66 Noord-Holland. Dit jaar zijn wij te gast op Provinciehuis van de provincie Noord-Holland in Haarlem. De dag begint in de ochtend met de ARV en in de middag is het Themacongres over Mobiliteit in Noord-Holland en een interactieve sessie over het verkiezingsprogramma. We sluiten af met een gezellige borrel. De bijdrage voor de lunch is €12,50. Adres van het Provinciehuis is Dreef 3 te Haarlem

Meld je aan voor de ARV en het Themacongres
van D66 Noord-Holland 2022 

Programma

10:00 – 12:00             Algemene Regiovergadering D66 Noord-Holland

12:00 – 13:00             Lunch

13:00 – 15:30             Themacongres: Mobiliteit in Noord-Holland

15:30 – 16:00             Interactieve sessie over het verkiezingsprogramma

16:00 – Einde             Borrel

Algemene Regiovergadering

We beginnen de dag zoals aangegeven met een ARV.  Deze heeft als hoogtepunt het bekendmaken van de uitslag van de lijsttrekkersverkiezingen. Verder zijn er weer een aantal besluiten ter bespreking waaronder de instellingsbesluiten voor de lijstadviescommissie en de evaluatiecommissie. Daarbij zullen onder andere de leden aan u worden voorgesteld. Ook zijn er een aantal introducties van kandidaten voor een aantal functies binnen de regio. Dit zijn voor het bestuur de penningmeester, daarnaast willen wij u de kandidaten voorstellen voor de functies van vertrouwenspersoon.

Stemming over de besluiten en benoemingen vinden plaats na de ARV via een digitale stemming. Leden van D66 Noord-Holland hebben tot twee weken na de stemming de mogelijkheid hun stem uit te brengen

De documenten voor het ARV zijn te vinden op de website Van D66 Noord-Holland via deze link:

Stukken voor de ARV op 26 juni 2022 

Themacongres: Mobiliteit in Noord-Holland

Hoe verplaatsen we onszelf en onze goederen straks op een snelle, schone, veilige en betaalbare manier? Hoe maken we nieuwe woonlocaties bereikbaar? Moeten we scherpere keuzes maken tussen bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de fiets? Is de binnenstad straks nog de plek waar we goederen naartoe kunnen vervoeren? Waar liggen in Noord-Holland knelpunten en kansen? In dit thema-congres van D66 Noord-Holland geven experts hun visie op mobiliteit en gaan ze met elkaar in gesprek.

Bart Vink, voormalig Statenlid en specialist op het gebied van mobiliteit geeft een inleiding op de kaart van Noord-Holland:  Op welke plekken zijn knelpunten? Waar wordt (mogelijk) voorzien in nieuwe infrastructuur (denk aan doortrekken Noord-Zuidlijn).

Walter Etty, voormalig wethouder van Amsterdam, en bestuurslid van Rover geeft een presentatie over de kansen voor een beter openbaar vervoer.

Frans Hasselaar is Regisseur Programmering Fiets bij de vervoerregio Amsterdam. Hij is bedenker van mobiliteitsbeleid en staat aan de basis van fietsprojecten waaronder fietsroutes- en verbindingen voor Noord-Holland.

Wim Roks is wagenparkbeheerder bij Simon Loos. Simon Loos is een Noord-Hollands transportbedrijf met een van de ‘schoonste’ wagenparken van Europa. Wim zal toelichten waar de kansen maar ook de knelpunten liggen voor het organiseren van schoon vervoer.

Onder leiding van Marcel Steeman, woordvoerder mobiliteit namens D66 in Provinciale staten, gaan de sprekers met elkaar in discussie en worden genodigden uitgenodigd om vragen te stellen.

Tot zaterdag 25 juni!

Meld je aan voor de ARV en het Themacongres
van D66 Noord-Holland 2022 

25 juni

Specifieke tijden volgen.

Provinciehuis Noord-Holland
Dreef 3, Haarlem