Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Webinar ‘Waardevolle groei’ over de uitdagingen van een circulaire economie

Woensdag, 26 januari 2022

Webinar 'Waardevolle groei' van D66 Noord-Holland over de uitdagingen van een circulaire economie. Aanmelden kan via het formulier op de pagina.

De provincie Noord-Holland heeft zich ten doel gesteld om in het jaar 2050 volledig circulair te zijn. Afval wordt dan niet meer verbrand of gestort maar gebruikt als grondstof voor nieuwe materialen en grondstoffen. In 2030 wil de provincie halverwege deze ambitie te zijn.

In het webinar ‘ Waardevolle groei’ laten we mensen aan het woord die ons meenemen in de stappen die we kunnen of moeten zetten. We bespreken ook de vraag welke economische activiteiten we nodig hebben in Noord-Holland. Wanneer is groei waardevol? Wat is de rol van provincie en gemeenten?

  • Diederik Notenboom is strategisch adviseur bij Meerlanden. Hij zal ons meenemen in de toekomst van afvalscheiding, de rol van bedrijven en gemeenten.
  • Ingeborg de Jong is Algemeen Directeur van Timpaan en zal toelichten op welke wijze we de woningbouw kunnen verduurzamen.
  • Xander Meijer, co-founder van The Farm Kitchen licht ons toe hoe we het voedselsysteem lokaler en duurzamer kunnen maken.

Dit D-Café staat in het teken van kansen zien en mogelijkheden optimaal benutten. Wat kunnen we leren van deze initiatieven? Wat is de rol van gemeente en provincie.  Welke rol kan de politiek spelen om betekenisvolle stappen te zetten richting 2030 en 2050?

Na de presentaties van de sprekers is er gelegenheid de sprekers vragen te stellen.

Moderators:

  • Linde van Gongrijp, Statenlid D66 Noord-Holland, met portefeuille Circulaire economie
  • Gerdien Knikker ,  Fractievoorzitter en Lijstrekker D66 Haarlemmermeer

Kiki van Hagen, D66 Tweede Kamer lid, met portefeuilles  ‘Circulaire economie’ en ‘Milieu’ zal aan het slot een reactie geven met een korte toelichting op de plannen uit het regeerakkoord voor een circulaire economie.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar organiseert D66 Noord-Holland een aantal webinars/D-Cafés. Deze zullen gaan over onderwerpen die zowel gemeentelijk als provinciaal actueel zijn. Het webinar ‘Waardevolle groei’, over de uitdagingen van een circulaire economie,  is de eerste in deze reeks.

Meer informatie over deelname aan deze en de hierop volgende webinars kun je binnenkort vinden op deze site. De aankondiging van de andere webinars zullen we ook vermelden in de maandelijkse nieuwsbrief van D66 Noord-Holland.

Dit webinar wordt gecombineerd met de Algemene Regio Vergadering van D66 Noord-Holland. Deze staat in het teken van deelname aan Provinciale Statenverkiezingen in 2023. Deze begint een half uur voor aanvang van het webinar.

Meld je aan voor het webinar door onderstaand formulier in te vullen. Leden van D66 Noord-Holland kunnen zich via hetzelfde formulier tegelijkertijd aanmelden voor  de Algemene Regio Vergadering van D66 Noord-Holland

26 januari

20:00

Thema

Transformeren naar een duurzame regionale economie

D66 is voorstander van een 24-uurs economie, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met het recht op stilte en donkerte, afhankelijk van de behoefte en de functie van een gebied. D66 streeft voorts naar een energieneutrale provincie in 2050, waarin de grondstoffen regionaal worden verwerkt. De transitie naar een klimaatneutrale provincie biedt kansen: voor (innovatieve) bedrijven, maar ook voor de Noord-Hollanders die hun energierekening willen verlagen of zuiniger willen (auto)rijden.
Duurzaamheid en economie gaan hand in hand. D66 ambieert een duurzame regionale economie voor Noord-Holland. Niet alleen omdat we vinden dat het moet – we willen voldoen aan (inter)nationale afspraken – of omdat het kan – ondernemers innoveren continu – maar vooral omdat het loont. Wij geloven dat de vraag naar oplossingen voor een duurzame, regionale economie wereldwijd zal stijgen en belangrijke exportproducten kunnen worden.
In de komende bestuursperiode geeft D66 prioriteit aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar groene energie, van wegwerpen naar hergebruik en van een exclusieve, naar een inclusieve arbeidsmarkt. Veel vraagstukken hierbij zullen vooral op de schaal van de regio vorm en inhoud krijgen.

Het besef groeit met de dag dat we voor serieuze milieuproblemen staan en dat er een cruciale energietransitie nodig is, om ons welvaarts- en welzijnsniveau vast te houden. We zullen middelen anders moeten inzetten. D66 investeert in:
• Efficiënter gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
• Hogere energie-efficiëntie en inzet op alternatieve concepten met betrekking tot energiedistributie (bijvoorbeeld decentralisatie).
• Vervaardiging van minder schadelijke producten.
• Verbetering van productiemethodes.
• Verbetering van afvalbeheer en recycling.

Lees meer