Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Workshop “Follow the Money”

Maandag 14 september 2020 in Haarlem

D66 training voor gemeenteraadsleden en commissieleden

Als raadslid kan de gemeentelijke begroting je nog voor veel dilemma’s stellen. Hoe doorgrond ik die 100+ pagina’s, waar zit financiële ruimte voor mijn plannen, welk geld is  geoormerkt? En op welke momenten in de begrotingscyclus kan de Raad (en dus mijn fractie), als hoogste orgaan in de gemeente, invloed nemen, sturen, controleren? Wat is de visie van D66 op het maken van keuzes met financiële consequenties? Het kan verleidelijk zijn om de fractievoorzitter of financieel specialist hierin de regie te geven. Daarmee geef je ook al veel invloed uit handen. Kennis is macht. Lokale politiek gaat vaak over de verdeling van schaarse middelen, ook voor bijvoorbeeld een zorgwoordvoerder is het dus cruciaal. Tijdens deze korte training “Sturen met geld” ga je, onder begeleiding van een wethouder financiën en een ervaren raadslid, aan de slag met realistische cases en voorbeeldbegrotingen.

Voor wie?    D66 gemeenteraadsleden en commissieleden

Wanneer?    Maandagavond 14 september 2020

Waar?           Centrum, Haarlem

Wat kost het? €25,00

Aanmelden via e-mail

14 september

Avond