Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Workshop Sturen met geld

Maandag 1 oktober 2018 in Haarlem

Follow-the-Money! Gemeentefinanciën. Wat en hoe? Workshop voor D66 raadsleden.

Als raadslid kan de gemeentelijke begroting je nog voor veel dilemma’s stellen. Hoe doorgrond ik die 100+ pagina’s, waar zit financiële ruimte voor mijn plannen, welk geld is geoormerkt? En op welke momenten in de begrotingscyclus kan de Raad (en dus mijn fractie), als hoogste orgaan in de gemeente, invloed nemen, sturen, controleren? Wat is de visie van D66 op het maken van keuzes met financiële consequenties?

Het kan verleidelijk zijn om je fractievoorzitter of financieel specialist hierin de regie te geven. Daarmee geef je ook al veel invloed uit handen. Kennis is macht. Lokale politiek gaat vaak over de verdeling van schaarse middelen; ook voor bijvoorbeeld een zorgwoordvoerder is het dus cruciaal. Tijdens de workshop ga je, onder begeleiding van ervaren financieel deskundigen, aan de slag met realistische cases en voorbeeldbegrotingen.

Deelnamekosten: 25 euro per persoon.


1 oktober

19.30-22.00 uur

Provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Thema

Bestuur, financiën, participatie

Toekomstbestendig middenbestuur
Focus op kerntaken
Betere inspraakmogelijkheden en participatie

Lees meer