Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Workshop Sturen met geld

Zaterdag 29 september 2018 in Alkmaar

Follow-the-Money! Gemeentefinanciën. Wat en hoe? Workshop voor D66 raadsleden.

Als raadslid kan de gemeentelijke begroting je nog voor veel dilemma’s stellen. Hoe doorgrond ik die 100+ pagina’s, waar zit financiële ruimte voor mijn plannen, welk geld is geoormerkt? En op welke momenten in de begrotingscyclus kan de Raad (en dus mijn fractie), als hoogste orgaan in de gemeente, invloed nemen, sturen, controleren? Wat is de visie van D66 op het maken van keuzes met financiële consequenties?

Het kan verleidelijk zijn om je fractievoorzitter of financieel specialist hierin de regie te geven. Daarmee geef je ook al veel invloed uit handen. Kennis is macht. Lokale politiek gaat vaak over de verdeling van schaarse middelen; ook voor bijvoorbeeld een zorgwoordvoerder is het dus cruciaal. Tijdens de workshop ga je, onder begeleiding van ervaren financieel deskundigen, aan de slag met realistische cases en voorbeeldbegrotingen.

Deelnamekosten: 25 euro per persoon.

AANMELDINGSTERMIJN GESLOTEN

29 september

10.00-13.00 uur

Wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 242, 1824 XV Alkmaar

Thema

Bestuur, financiën, participatie

Toekomstbestendig middenbestuur
Focus op kerntaken
Betere inspraakmogelijkheden en participatie

Lees meer