Steun ons en help Nederland vooruit

ARV en nieuwjaarsreceptie 27 januari 2018

Het regiobestuur van D66 Noord-Holland nodigt u graag uit voor een algemene regiovergadering (ARV) op zaterdag 27 januari 2017. Omdat de gesprekken voor de locatie nog gaande zijn worden plaats en tijd later bekent gemaakt.

Voorlopige agenda ARV

 1. Opening en welkom
 2. Notulen eerdere ARV
 3. Afscheid Olaf Vroom
 4. Vaststellen deelname besluit PS2019
 5. Vaststelling kandidatenprofiel PS2019
 6. Vaststellen jaarrekening 2017 inclusief verslag kascommissie
 7. Benoeming leden Regionale VerkiezingsCommissie en Permanente Talentencommissie + Voorstellen Netwerk en Support groep
  • RVC te benoemen:
  • Permanente Talentencommissie te benoemen de voorzitter en het bestuur te machtigen de overige leden aan te wijzen.
 8. Presentatie van de fractie: Koersdocument 2050
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Vacature Regionale VerkiezingsCommissie (RVC)

Iedere regio moet een RVC hebben. Tot nu toe is er gewerkt met ad-hoc oplossingen als er interne verkiezingen gepland stonden. Echter met voorbereidingen van PS2019 is het van belang om een permante RVC te benoemen. Naast de algemeen secretaris is het regiobestuur op zoek naar twee leden om de RVC aan te vullen. Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met Léon Stam via l.stam@d66noordholland.nl.

De RVC zorgt voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen op provinciaal niveau. De commissie is belast met de controle van de informatie over kandidaten aan leden en zorgt voor de indiening van de kandidatenlijst bij de Kiesraad. Daarnaast geeft de commissie aanwijzingen met betrekking tot de uitleg en de toepassing van de reglementen en het toezicht op de verkiezingen.

Naast dat een lid van de RVC tijdens ‘piek’ momenten rond verkiezingen beschikbaar is, dient hij/zij ook ad hoc beschikbaar te zijn om te adviseren of te beoordelen bij kwesties rond verkiezingsprocessen op decentraal niveau.

Een lid van de RVC:

 • heeft politieke sensitiviteit;
 • kan goed onderhandelen;
 • heeft visie;
 • is besluitvaardig;
 • is netwerkgericht;
 • beschikt over een goed analytisch vermogen;
 • heeft inzicht en interesse in procedures, regels en procesgang.

Laatst gewijzigd op 13 december 2017