Steun ons en help Nederland vooruit

ARV op zaterdag 9 juni 2018

Het regiobestuur van D66 Noord-Holland nodigt u graag uit naar een algemene regiovergadering (ARV) op zaterdag 09 juni 2018 om 13:30. Voorafgaand aan de ARV worden er enkele workshops georganiseerd. Meer informatie over de workshops kunt u hieronder vinden.

Locatie: De Blauwe Tram (13:30-15:30, inloop 13:00)

Louis Davids Carré 1

Agenda ARV

 1. Opening en welkom
 2. Notulen eerdere ARV
 3. Verkiezing nieuwe bestuursleden en herziening functie zittend lid – zie kandidatenboek voor details
 4. Vaststellen begroting 2019 incl. campagne
 5. Presentatie kandidaat lijsttrekker
 6. Bekendmaken uitslag verkiezing bestuursleden
 7. Vaststellen Lijstadvies Commissie en aanvulling regio reglement voor Lijstadvies en Gedeputeerdenadvies Commissies
 8. Presentatie en informatie Programmacommissie PS2019
 9. Vaststellen vertrouwenspersonen D66 Noord-Holland
 10. Nieuws uit de fractie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Let op. Nieuw agendapunt toegevoegd voor vertrouwenspersonen en nieuws uit de fractie ten opzichte van de agenda in de nieuwsbrief.

 

Workshops

Er worden diverse workshops voorbereid voorafgaand aan de ARV van 9 juni. U kunt zich aanmelden voor de diverse workshop via dit formulier. Een kort overzicht over de inhoud van de workshops kunt u hieronder vinden.

Indien je aansluitend gebruik wilt maken van de lunch dan verzoeken wij je dit van tevoren op te geven (zie aanmeldformulier). De kosten bedragen 10.00 p.p. deze zijn voor eigen rekening!

Workshop “Hoe nu verder?”

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer enige tijd achter ons en de college onderhandelingen zijn op veel plaatsen nog in volle gang.

De uitslag was niet we ervan hadden verwacht en viel tegen.

Dat heeft consequenties voor kandidaten voor de Raad, die het niet gehaald hebben, voor kandidaat wethouders, die niet in het college zullen komen en voor wethouders die niet terug zullen keren, hoewel ze dat misschien wel hadden gewild.

Op 9 juni aanstaande, op de Algemene Regiovergadering van Noord-Holland hebben we een workshop geagendeerd, waarin we met elkaar kunnen terugblikken, maar vooral ook willen vooruitkijken naar de mogelijkheden voor betrokken leden om de komende jaren actief te blijven.

Wat we willen inventariseren is de belangstelling van deze leden voor het vervolg van hun betrokkenheid. Dat kan bijvoorbeeld als schaduwfractielid, als bestuurslid, lid van een programmatisch georiënteerd programma of als bestuurder in het maatschappelijk middenveld.

Zowel de talentencommissie van het regiobestuur als de alumnivereniging is graag bereid een rol te spelen in dit proces.

Wij zien dan ook uit naar de mogelijkheid om met jullie in gesprek te gaan op 9 juni aanstaande.

Teneinde ons goed te kunnen voorbereiden verzoeken wij jullie je aan te melden bij Raymond van Haeften via het aanmeldformulier.

Workshop “Bestuurlijke afdelingsfusie, samen sterker staan”

Diverse D66 afdelingen zijn de laatste jaren gefuseerd tot een afdeling waarbij de afdeling bestaat uit verschillende gemeenten en fracties. Veel afdelingen zijn van een grote die het moeilijk maakt om alle functies te vervullen en voldoende ondersteuning te bieden aan de fractie.

Het regiobestuur krijgt veel geluiden uit de provincie waarbij besturen een hoge werkdruk ervaren en het moeilijk is om de functies gescheiden te houden. Denk hierbij aan bestuurslid, verkiezingscommissie, kandidaat voor GR. Enkele voorbeelden die niet verenigbaar zijn. Maar, toch wil de afdeling een lijst voor de GR verkiezingen creëren van actieve leden die voldoende kwaliteit en lengte heeft.

Daarnaast zijn er nog allerlei andere zaken die soms lastig te organiseren zijn zoals activiteiten rondom de afdeling en verkiezingen. Campagne voeren en politieke cafés organiseren zijn bijvoorbeeld onderwerpen die soms lastig uit te voeren zijn voor kleine afdelingen.

Om deze redenen wil het regio bestuur graag bestuursleden informeren over de mogelijkheden en wat er komt kijken bij een afdelingsfusie. Aanmelden kan eveneens via het aanmeldformulier.

Programma workshops

Zaal open om 10.00 uur

Workshop 10.30 – 12.00 uur

 

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018