Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur & Financiën

Er is nu in Noord-Holland:

 • een provincie als inspirator voor herindelingen t.b.v. sterker bestuur, democratie en participatie
 • een lopend herindelingsproces in ’t Gooi
 • meer participatie bij ruimtelijke projecten
 • meer digitale communicatie naar inwoners
 • nieuwe kader voor het provinciale referendum
 • vergaderaanpassingen voor een open democratisch besluitvormingsproces
 • betere financiële grip op grote projecten
 • bewustzijn over duurzame financiële planning

D66 gaat verder inzetten op:

 • het maken van een visie op de bestuurlijke toekomst van de Provincie.
 • dat burgerparticipatie alle beleidsterreinen raakt
 • het formeren van 1 gemeente in de Gooi & Vechtstreek in het belang van de inwoners
 • meer sturing op Europese projecten en prioriteiten
 • effectiever bestuur van de recreatiegebieden
 • financiële keuzes maken voor lange termijn

Laatst gewijzigd op 22 november 2018