Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid & milieu

Duurzaamheid & milieu

Er is nu in Noord-Holland:

 • een toegankelijk participatiefonds voor innovatieve duurzame projecten (nog 20 miljoen beschikbaar)
 • scherpere controle op energiebesparing bij bedrijven
 • een duurzaamheidsfonds gericht op het MKB
 • focus op monitoring van CO2-reductie (€800.000)
 • onderzoek naar economische kansen van duurzame zeewierteelt (€300.000)
 • stimulering van verduurzaming warmtevraag door gemeente
 • beleid ingezet naar circulaire economie en grondstoffenrotonde (€1,6 miljoen)
 • voldoende projecten voor 685,5 MW aan op land gegenereerde windenergie in 2020
 • ruimte voor zonneweides
 • plannen voor een nieuwe duurzame Afsluitdijk
 • voortzetting van milieudialoog IJmond en uitrol elders
 • deelneming aan alle relevante Green Deals
 • stimulering van verduurzaming zeehavens en bedrijventerreinen
 • leden betrokken bij prioriteiten duurzaamheidsagenda
 • een EU forum over circulaire economie, over fietsbeleid en over zero-emissie OV gehouden
 • met 32 partijen start gemaakt met duurzaam warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam
 • ondersteuning van gemeenten bij verduurzaming bestaande bouw door steunpunt
 • focus op verbetering luchtkwaliteit

D66 gaat verder inzetten op:

 • duurzaamheid inbouwen in Omgevingsvisie
 • meer regie op energieopslag
 • meer decentrale opwekking van energie
 • meer energiebesparing in het wegennet
 • integratie van verschillende domeinen voor meer duurzaamheid

Laatst gewijzigd op 22 november 2018