Steun ons en help Nederland vooruit

Inleiding midterm

Noord-Holland is een prachtige provincie om te wonen, werken en te recreëren. Het landschap, de natuur en het cultureel erfgoed enerzijds en de bereikbaarheid en internationale faciliteiten anderzijds vormen een aantrekkelijk vestigingsgebied. D66 Noord-Holland biedt graag ruimte voor duurzame ontwikkeling, maar beschermt tevens de kwetsbare natuur en het open landschap. In de visie van D66 moet de provincie zich op haar kerntaken – onder ander regionale economie, ruimtelijke ordening, natuur, duurzaamheid en infrastructuur – richten. Op die manier kan het middenbestuur echt verschil maken.

Na twee jaar is het tijd om de balans op te maken. D66 heeft als tweede partij, met tien zetels een stevige positie in Noord-Holland en werkt prettig samen met de coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA. Onze twee gedeputeerden realiseren veel D66-punten die in het coalitieakkoord zijn neergelegd. De fractie stuurt bij en neemt initiatief via moties & amendementen en initiatiefvoorstellen. Een groot deel van het verkiezingsprogramma is daardoor uitgevoerd. Er is echter nog genoeg te doen in 2018 en 2019, niet alleen uit het verkiezingsprogramma maar ook op basis van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

Groot belang hecht de Statenfractie ook aan interactie met lokale D66-ers en andere inwoners en ondernemers in Noord-Holland. De fractie is dan ook vaak op werkbezoek en neemt deel aan regionale bijeenkomsten.

Lees op deze website per beleidsterrein waar we staan, en waar we nog naar toe willen deze bestuursperiode.

Ilse Zaal, fractievoorzitter

Coalitieakkoord

Laatst gewijzigd op 22 november 2018