Steun ons en help Nederland vooruit

Leergang politieke vaardigheden

In maart 2020 start de tweede editie van de Leergang Politieke Vaardigheden Noord-Holland: hét programma voor lokale en regionale politici die hun vaardigheden (verder) willen ontwikkelen en zich inhoudelijk willen verdiepen.

De leergang bestaat uit een reeks van vier bijeenkomsten van een dag en twee intervisiedagen. Het programma bevat vaardigheidstrainingen en verdiepende kennis- en ontwikkelgerichte sessies. Hierbij ligt de nadruk op het opereren in de politieke setting. In het programma staat zowel het lerend effect van het individu als de deelnemersgroep centraal en zijn er verschillende reflectiemomenten ingebouwd. Daarnaast biedt de leergang een mooie kans om je regionale D66-netwerk uit te breiden.

De cursusdagen zijn op een locatie in het centrum van Haarlem.

Selectie

Voor de leergang worden er door het regiobestuur Noord-Holland maximaal 15 deelnemers geselecteerd. Dit doet zij op basis van het individuele profiel en ontwikkelbehoefte van de kandidaten. Daarnaast is de samenstelling van de groep ook een belangrijk element bij de selectie. Bij de samenstelling van de deelnemersgroep wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd, geslacht, achtergrond, soort afdeling etc.

Ook moeten de deelnemers zich vrij voelen om zich tijdens het programma kwetsbaar op te stellen en persoonlijke dilemma’s en casussen met de groep te delen. Om deze reden worden er per editie bij voorkeur geen deelnemers uit dezelfde afdeling geselecteerd.

De selectiegesprekken vinden plaatst op zaterdag 29 februari. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er vooraf aan deze dag een briefselectie gemaakt.

Het programma

Deelnemers aan de leergang ontvangen enkele weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst uitgebreide informatie en de lijst met deelnemers.
Hieronder, als voorbeeld, alvast een kort overzicht van de geplande programmaonderdelen:

  • Zaterdag 28 maart  – bijeenkomst 1  – Kennismaken, debat- en presentatievaardigheden
  • Zaterdag 25 april – bijeenkomst 2 –  Besturen als D66’er door trainer van de Hans van Mierlostichting
  • Zaterdag 16 mei – bijeenkomst 3 –   Persoonlijk leiderschap
  • Zaterdag 6 juni – bijeenkomst 4 –  Gemeentelijke financiën, inhoudelijke verdieping en politiek actuele thema’s, slotdiner
  • Zaterdag 29 augustus – terugkomdag 1 – Intervisie
  • Zaterdag 24 oktober – terugkomdag 2 – Intervisie

Deelname aan de leergang verplicht tot aanwezigheid (uitzonderingen als gevolg van ziekte bijvoorbeeld daargelaten).

Eigen bijdrage

Deelnemers aan de leergang wordt gevraagd €150,- per persoon bij te dragen (voor de kosten van locatie, catering en trainingsbenodigdheden).
Mocht de gevraagde bijdrage tot onoverkomelijke problemen leiden, dan kunnen deelnemers zich wenden tot het regiobestuur.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de tweede editie van de leergang politieke vaardigheden? Meld je dan aan via deze link met betaalfunctie. Aanmelden voor de leergang tot uiterlijk medio februari.
Graag ontvangen we bij de aanmelding een recent cv en korte motivatie (max 500 woorden) waarom je aan de leergang wilt deelnemen en wat jouw ontwikkelpunten voor het programma zijn.

Meer informatie bij Raymond van Haeften, tel. 06-5388-8156.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2020