Steun ons en help Nederland vooruit

Amélie Strens

Fractievoorzitter/lijsttrekker en woordvoerder natuur & stikstofproblematiek

37 jaar

Amsterdam

Amélie is op 20 maart 2019 direct herkozen in Provinciale Staten van Noord-Holland, op 28 maart geïnstalleerd en door de fractie gekozen als vicefractievoorzitter en penningmeester.  Als mede-onderhandelaar stond zij aan de basis van het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken“. In mei 2020 is zijn Ilse Zaal opgevolgd als fractievoorzitter.

Amélie Strens is lid van de commissie natuur, landbouw en gezondheid (NLG). Ze is woordvoerder natuur & landschap en stikstofproblematiek.

Binnen de Statenfractie is zij aanspreekpunt voor de regio’s Amsterdam-centrum en Amstelland-Meerlanden.

Amélie is in juni 2022 door de leden gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maar 2023.

Amélie stelt zich voor: Durven dromen, durven doen!

Mijn droom is een aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam Noord-Holland, waar mens en dier de ruimte krijgen. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en de kans heeft om een fijn thuis te vinden. Je niet alleen afhankelijk bent van je eigen auto om ergens heen te gaan, maar de fiets en het openbaar vervoer reële alternatieven zijn. Een provincie waarin we oog hebben voor de regionale verschillen en we onze waardevolle landschappen beschermen en kunnen beleven.
De beste manier om je idealen en ambities waar te maken is door het gewoon te doen.

Vier jaar geleden mocht ik ‘het gaan doen’. Als Statenlid ben ik met veel enthousiasme bezig geweest met de Noord-Hollandse Omgevingsvisie NH2050. Een mooie integrale toekomstvisie, die in samenwerking met andere overheden, maatschappelijke partners en bedrijven en uiteraard onze inwoners op een interactieve wijze is opgesteld. Dit was ook de nadrukkelijk wens van D66. Een visie op de toekomst maak je samen!
Ik ben erg blij met het eindresultaat. Het hoofdthema van de omgevingsvisie is ‘een goede balans tussen economische groei en leefbaarheid’. Dit sluit aan bij mijn toekomstdromen; economische groei kan alleen als we zorgen dat Noord-Holland leefbaar blijft. Hiervoor is het belangrijk dat we zorgen voor schone lucht, meer ruimte voor het opwekken van duurzame energie en dat we de kwaliteiten van ons waardevolle landschap beschermen en kunnen beleven.

De goede ideeën voor de toekomst staan op papier. Dat vraagt ook dat we nu in actie komen om die toekomstplannen waar te maken. Ook de komende 4 jaar wil ik hier graag mee aan slag.

En net zoals de visie zelf, kunnen ook de uitvoeringsplannen voor de korte termijn alleen een succes worden als we blijven samenwerken. Voor het halen van een optimaal resultaat zoek ik de verbinding tussen partijen. Niet alleen de verbinding tussen overheden, maar juist ook met de ondernemers, het onderwijs en met onze inwoners. Samen bereik je meer dan alleen.

Ik ga aan de slag voor:

 • Meer woningen in steden en dorpen, zodat we onze mooie groene gebieden groen houden
 • Meer ruimte voor de fiets
 • Meer ruimte voor het opwekken van duurzame energie
 • Robuuste natuur

Meer over Amélie Strens

 • Is technisch planoloog en werkt als Hoofd Ontwerpen bij de Nederlandse Spoorwegen.
 • Eerder werkte zij bij NS Stations en Rijkswaterstaat
 • Is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in technische planologie en environmental & infrastructure planning
 • Is gek op wielrennen
 • Woont met veel plezier in Amsterdam
 • Vanaf 2011 actief bij D66 Amsterdam Centrum: bestuurslid, campagneleider, voorzitter verkiezingsprogramma
 • 2015-2019 Statenlid, woordvoerder ruimte, lid van commissie Willem Arondéuslezing
 • 2019-nu Statenlid, vicefractievoorzitter, fractievoorzitter
Meer van Amélie Strens
Durven dromen, durven doen!