Steun ons en help Nederland vooruit

Woordvoerder Ruimte Lid van commissie Ruimte, Wonen en Water Lid van werkgroep Willem Arondéuslezing, Penningmeester Stichting Fractieondersteuning D66NH, D66-regio: Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Oost

Amélie stelt zich voor: Durven dromen, durven doen!

Mijn droom is een aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam Noord-Holland, waar mens en dier de ruimte krijgen. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en de kans heeft om te wonen, werken en te ontspannen. De beste manier om je idealen en ambities waar te maken is door het gewoon te doen.

Voor het halen van een optimaal resultaat zoek ik de verbinding tussen partijen. Niet alleen de verbinding tussen overheden, maar juist ook met de ondernemers, het onderwijs en van onderop. Samen bereik je meer dan alleen. Door innovatie en lef te stimuleren en een stem te geven zijn ga ik aan de slag voor:

  • Slimme OV-knooppunten: door de ruimte bij goed bereikbare plekken met OV slim te ontwikkelen kan je veel winst behalen. #kwaliteitvandeleefomgeving #herontwikkeling #nabijheid
  • Droge voeten, schoon water: Nederland is een goed beschermde Delta. Om ook in de toekomst veilig te zijn moeten we nu de juiste keuzes maken.
  • Duurzaam transport: goede snelfietspaden en faciliteiten voor de (elektrische) fiets en het verdichten van OV-netwerken.

Meer over Amélie Strens

  • Is technisch planoloog en werkt als manager service development bij NS-Stations
  • Is gek op wielrennen
  • Vanaf 2011 actief bij D66 Amsterdam Centrum: bestuurslid, campagneleider, voorzitter verkiezingsprogramma
Meer van Amélie Strens
Durven dromen, durven doen!