Steun ons en help Nederland vooruit

Andries Tijssens

Voormalig Statenlid

54 jaar

Amsterdam-Noord

Van 2007-2015 was Andries naast raadslid voor D66 in Amsterdam-Noord ook duo-Statenlid voor de provinciale fractie van D66 Noord-Holland.

Vanaf 2015-2019 leverde Andries als woordvoerder mobiliteit  een grote bijdrage aan een provincie die in gesprek gaat met belanghebbenden en zoekt naar draagvlak. Door slimmer om te gaan met ruimtegebruik en mobiliteit in de provincie.

D66 wil een provincie die zich richt op de kerntaken en die willen we vervolgens zo goed mogelijk uitvoeren. Bijvoorbeeld door openbaar vervoer dat de economische centra verbindt met een hoogfrequent netwerk. Maar ook zorgen voor het goed en betaalbaar openbaar vervoer in de dunbevolkte  gebieden. In het verkeer en vervoer heeft de provincie ook een verantwoordelijkheid om mobiliteit minder milieubelastend te maken. Daarom heeft Andries vol ingezet op een groter en beter fietsnetwerk en een schoner openbaar vervoer.

  • 2010-2014 raadslid stadsdeel Amsterdam-Noord
  • 2007-2015 Commissielid voor D66 Noord-Holland
  • Sinds 2003 actief voor D66 als campagneleider, programmacommissie, bestuurslid en duo-raadslid.
  • 2015-2019 Statenlid, woordvoerder Mobiliteit (Wegen, Openbaar Vervoer, Fiets),  lid van commissie Mobiliteit en Financiën
Meer van Andries Tijssens
Slimmer omgaan met ruimtegebruik en mobiliteit