Steun ons en help Nederland vooruit

Woordvoerder Mobiliteit (Wegen, Openbaar Vervoer, Fiets), Lid van commissie Mobiliteit & Financiën, D66 regio: Waterland, Landsmeer, Oostzaan, Amsterdam-Noord

Andries stelt zich voor

De afgelopen jaren was ik naast raadslid voor D66 in Amsterdam-Noord ook duo-statenlid voor de provinciale fractie van D66 Noord-Holland. Als woordvoerder mobiliteit zie je hoeveel geld het aanleggen en onderhouden van wegen kost. En je merkt hoe veel weerstand verschillende projecten, zoals een vrije busbaan, kunnen opleveren. Na de verkiezingen hoop ik te kunnen bijdragen aan een provincie die in gesprek gaat met belanghebbenden en zoekt naar draagvlak.

D66 wil vooruit! Door slimmer om te gaan met ruimtegebruik en mobiliteit in de provincie. D66 wil een provincie die zich richt op de kerntaken en die willen we vervolgens zo goed mogelijk uitvoeren. Bijvoorbeeld door openbaar vervoer dat de economische centra verbindt met een hoogfrequent netwerk. Maar ook zorgen voor het goed en betaalbaar openbaar vervoer in de dunbevolkte  gebieden.

In het verkeer en vervoer heeft de provincie ook een verantwoordelijkheid om mobiliteit minder milieubelastend te maken. Ik zet me daarom in voor een groter en beter fietsnetwerk en een schoner openbaar vervoer. D66 is niet tegen de auto, maar is wel tegen nóg meer geld naar nieuwe wegen.

Naast mobiliteit maak ik de komende vier jaar graag werk van duurzaamheid, extra aandacht voor natuurbeheer en zorgvuldig ruimtelijk beleid.

Meer over Andries

  • ICT ondernemer
  • 2010-2014 raadslid stadsdeel Amsterdam-Noord
  • 2008-heden bestuurder Isaac Beeckman Academie
  • 2007-2015 Commissielid voor D66 Noord-Holland
  • Sinds 2003 actief voor D66 als campagneleider, programmacommissie, bestuurslid en duo-raadslid.
Meer van Andries Tijssens
Slimmer omgaan met ruimtegebruik en mobiliteit