Steun ons en help Nederland vooruit

Arja Kapitein

Statenlid en woordvoerder landbouw, financiën en bestuur

61 jaar

Wognum

Draagvlak door participatie en samenwerking

Arja is op 20 maart 2019 gekozen in Provinciale Staten van Noord-Holland en op 28 maart officieel geïnstalleerd en was tot mei 2020 ook fractiesecretaris.

Arja Kapitein is lid van de commissies natuur, landbouw en gezondheid (NLG) en economie, financiën en bestuur (EFB). Ze is woordvoerder landbouw & visserij, grondbeleid, dierenwelzijn, financiën en bestuur. Daarnaast is zij lid van de werkgroep burgerparticipatie en lid van de rekeningencommissie.

Binnen de Statenfractie is zij aanspreekpunt voor de regio Kop van Noord-Holland, Texel, Westfriesland.


Arja stelt zich voor

Mijn naam is Arja Kapitein en ik ben graag Statenlid voor D66, omdat ik de samenwerking tussen Westfriesland en de provincie cruciaal vindt voor belangrijke thema’s die voor inwoners en bedrijven heel belangrijk zijn. Zoals wonen, mobiliteit (openbaar vervoer, wegen, fietsen), kringlooplandbouw, recreatie, natuur en cultuur. Als oud-gemeenteraadslid heb ik ervaren hoe groot de impact is van provinciale beslissingen.
Voor Westfriesland is het van groot belang dat haar belangen ook bij het middenbestuur van Nederland meegenomen worden in de besluitvorming. Andersom, het is voor de provincie van belang dat haar besluiten ook in Westfriesland draagvlak krijgen.
Daarnaast vind ik van wezenlijk belang dat onze besluitvormingsprocessen democratisch verlopen en dat de burgers zoveel mogelijk hierin kunnen participeren.

Meer over Arja

  • Woont meer dan 25 jaar in Wognum, geboren in Schagen.
  • Afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen.
  • Zelfstandig ondernemer consultant, adviseur op het gebied van data management (Squadra Ass.) of interim-manager in veranderingsprocessen.
  • Van 2014-2018 fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad Medemblik en voormalig voorzitter afdeling D66 Westfriesland.
  • Mede-eigenaar van het Automuseum in Schagen
  • Was lid van diverse Raden van Toezicht, zoals de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik en de Kopgroepbibliotheken (inclusief School7 in Den Helder, de beste bibliotheek van de wereld).
  • In het verleden gewerkt voor Capgemini, Albert Heijn en Stegeman.
  • Hondenliefhebber
Meer van Arja Kapitein
Draagvlak door participatie en samenwerking
- Arja Kapitein