Steun ons en help Nederland vooruit

Claudia Weemhoff

Statenlid

53 jaar

Naarden

Woordvoerder Natuur, Landbouw en Landschap, Lid van commissie Natuur, Landschap, Milie en Water (NLMW) Secretaris van fractie en Stichting Fractieondersteuning D66NH, D66 regio: Amsterdam-Zuid, Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren

Ruimte bieden, kansen pakken

Als betrokken en ervaren lokale bestuurder en toezichthouder in de zorg heb ik me vele jaren ingezet voor het welzijn van mensen.

Welzijn ervaren we vooral dichtbij, in onze naaste omgeving. Welzijn hangt echter ook samen met welvaart. Welvaart wordt in de provincie gecreëerd door ruimte te bieden en kansen te pakken. (Arbeids)participatie, onderwijs, veiligheid en een groene leefomgeving zijn voorbeelden waar, door in een groter verband samen te werken, bijgedragen kan worden aan welvaart in Noord-Holland.

Als Statenlid voor D66 maak ik werk van verbinden. Door verbinden wordt draagvlak gecreëerd onder mensen, bedrijven en gemeenten voor politieke besluiten. Maar verbinden versterkt ook de welzijnsbeleving en het hebben van een eigen identiteit van mensen.

Innovatief, open en betrokken, met hart voor mens, dier en natuur zal ik me de komende vier jaar voor u inzetten!

Meer over Claudia

  • Ervaring in het openbaar bestuur als D66-fractievoorzitter van Zwijndrecht
  • Raadsgriffier
  • Counselor voor o.a. VluchtelingenWerk
  • Voorzitter bestuur D66 Gooise Meren
Meer van Claudia Weemhoff
In Noord-Holland welvaart verbinden met welzijn dichtbij