Steun ons en help Nederland vooruit

Claudia Weemhoff

Voormalig Statenlid

56 jaar

Naarden

Ruimte bieden, kansen pakken

Als betrokken en ervaren lokale bestuurder en toezichthouder in de zorg heb ik me vele jaren ingezet voor het welzijn van mensen. Welzijn ervaren we vooral dichtbij, in onze naaste omgeving. Welzijn hangt echter ook samen met welvaart. Welvaart wordt in de provincie gecreëerd door ruimte te bieden en kansen te pakken. (Arbeids)participatie, onderwijs, veiligheid en een groene leefomgeving zijn voorbeelden waar, door in een groter verband samen te werken, bijgedragen kan worden aan welvaart in Noord-Holland.

Als Statenlid voor D66 heb ik werk gemaakt van verbinden. Door verbinden wordt draagvlak gecreëerd onder mensen, bedrijven en gemeenten voor politieke besluiten. Maar verbinden versterkt ook de welzijnsbeleving en het hebben van een eigen identiteit van mensen. Innovatief, open en betrokken, met hart voor mens, dier en natuur heeft Claudia zich vier jaar ingezet voor de provincie Noord-Holland.

Meer over Claudia

  • Ervaring in het openbaar bestuur als D66-fractievoorzitter van Zwijndrecht
  • Werkzaam geweest als raadsgriffier en als (vrijwillig) counselor voor o.a. Vluchtelingenwerk Nederland
  • Voormalig voorzitter afdelingsbestuur D66 Gooise Meren
  • 2015-2019 Statenlid,  woordvoerder Natuur, Landbouw en Landschap, lid en vicevoorzitter van commissie NLWM, secretaris van fractie en Stichting Fractieondersteuning
Meer van Claudia Weemhoff
In Noord-Holland welvaart verbinden met welzijn dichtbij