Steun ons en help Nederland vooruit

Flip de Groot

Statenlid

64 jaar

Amstelveen

Woordvoerder Economie en Recreatieschappen, Lid van commissie Economie, Energie en Bestuur, Lid van algemeen bestuur Goois Natuur Reservaat, D66 regio: Amstelland-Meerlanden

Flip stelt zich voor

Sinds 2002 laat ik het D66 geluid horen in gemeente en provincie. Mijn eigen inzet is er op gericht om kansen te bieden aan mensen en daarbij (ook) aandacht te hebben voor de tweedeling in de maatschappij.
Ik heb mij ingezet door de verbinding van de thema’s landschap, milieu en levendige binnensteden (detailhandelsbeleid) en door het vestigingsklimaat voor bedrijven te versterken in deze periode. Dit versterkt de economie, levert banen op en maakt het mogelijk door gericht beleid een goed fundament te bieden voor vakopleidingen, onderzoek en innovatie. Dit zowel vanuit het woordvoerderschap Economie, maar ook door als fractievoorzitter actief de thema’s te verbinden.

Deze periode streef in naar een Noord-Holland waarin:

 • Het vermogen van mensen om zelf grip te krijgen op de kansen en bedreigingen van deze tijd, versterkt wordt;
 • De overheid zich inzet voor een goed en duurzaam vestigingsklimaat en daarmee zorgt voor de juiste verbinding tussen arbeidsmarkt, onderwijs, onderzoek en ondernemers. Een overheid, kortom, die mensen een duwtje in de rug geeft waar dat nodig is.

Mijn belofte aan de kiezer is:

 • Het realiseren van het nieuwe verkiezingsprogramma;
 • Meer houvast voor mensen om de eigen toekomst te bepalen;
 • Werken aan een gezonde en duurzame economie;
 • Goede samenwerking met gemeentelijke fracties.

Meer over Flip

 • Docent internationale marketing aan de Hogeschool Utrecht
 • 2011-2015 Fractievoorzitter Statenfractie D66 Noord-Holland
 • 2007-2011 Commissielid voor Statenfractie D66 Noord-Holland
 • 2005-2009: Fractievoorzitter gemeenteraad Muiden
 • 2005–2006: Wethouder Muiden
 • 2002–2005: Fractievoorzitter gemeenteraad Muiden
 • 2001–2002: Commissielid gemeenteraad Muiden
Meer van Flip de Groot
Bescherm open ruimte: goed voor economie