Steun ons en help Nederland vooruit

Hein Struben

Vice-fractievoorzitter

76 jaar

Overveen

Woordvoerder Wonen, Stelling van Amsterdam, Milieu en Luchtvaart, Lid van commissies RWW en NLM, Voorzitter van commissie Mobiliteit en Financiën, Lid van Agendacommissie en COE. D66 regio: Zuid-Kennemerland en IJmond

Aandachtspunten van Hein voor Noord-Holland:

 • De publieke zaak: transparant bestuur en zuinig met gemeenschapsgeld
 • Karakterverschillen in Noord-Holland respecteren
 • Ruimtelijke kwaliteit in open discussie stimuleren
 • Effectieve ruimtelijke ordening bij invoeren Omgevingswet
 • Juist omdat D66 voor de stad is, zorgen we goed voor het open landschap
 • Groen met verstand en robuuste natuur in samenhang met recreatie en toerisme
 • Energievoorziening naar niet fossiel, reductie CO2, decentrale oplossingen en betere luchtkwaliteit
 • Bereikbaarheid door slim gebruik infrastructuur en efficiënt openbaar vervoer
 • Wateropgave = waterveiligheid en waterbeheer (drinkwater en wateroverlast)
 • Communicatie  met inwoners over diensten provincie verbeteren

Meer over Hein

 • 2015-nu: Statenlid Noord-Holland, lid van commissies RW en NLWM en voorzitter van commissie MF
 • Stedenbouwkundige en directeur van Hein Struben Advies BV
 • 2017 – 2018: gemeenteraadslid in Bloemendaal
 • 2011 – 2015: Statenlid Noord-Holland en voorzitter Commissie Mobiliteit & Wonen
 • 2009 – 2011: Voorzitter D66 afdeling Bloemendaal
 • 2007 – 2011: Commissielid D66 Noord-Holland
 • 2003 – 2006: Voorzitter D66 Regio Noord-Holland
 • 2003 – 2007: Commissielid  D66 Noord-Holland
 • 1986 – 1994: Secretary General International Society of City & Regional Planners (ISoCaRP)
 • 1985 – 2005: Bestuurslid Eo Weijers stichting
 • 1984 – 2003: Lid en Voorzitter SWB Werkgroep Ruimtelijke Ordening
 • 1980 – 1987: Bestuurslid Bond Nederlandse Stedenbouwkundigen en planologen
Meer van Hein Struben
Samen een sterk team bouwen om onze D66 doelen te bereiken