Steun ons en help Nederland vooruit

Hein Struben

Voormalig Statenlid

79 jaar

Overveen

Aandachtspunten van Hein voor Noord-Holland:

 • De publieke zaak: transparant bestuur en zuinig met gemeenschapsgeld
 • Karakterverschillen in Noord-Holland respecteren
 • Ruimtelijke kwaliteit in open discussie stimuleren
 • Effectieve ruimtelijke ordening bij invoeren Omgevingswet
 • Juist omdat D66 voor de stad is, zorgen we goed voor het open landschap
 • Groen met verstand en robuuste natuur in samenhang met recreatie en toerisme
 • Energievoorziening naar niet fossiel, reductie CO2, decentrale oplossingen en betere luchtkwaliteit
 • Bereikbaarheid door slim gebruik infrastructuur en efficiënt openbaar vervoer
 • Wateropgave = waterveiligheid en waterbeheer (drinkwater en wateroverlast)
 • Communicatie  met inwoners over diensten provincie verbeteren

Meer over Hein

 • 2015-2019 : Statenlid Noord-Holland, woordvoerder wonen, Stelling van Amsterdam, milieu en luchtvaart,  lid van commissies RW en NLWM en voorzitter van commissie MF. Lid van agendacommissie en COE.
 • Stedenbouwkundige en directeur van Hein Struben Advies BV
 • 2017 – 2018: gemeenteraadslid in Bloemendaal
 • 2011 – 2015: Statenlid Noord-Holland en voorzitter Commissie Mobiliteit & Wonen
 • 2009 – 2011: Voorzitter D66 afdeling Bloemendaal
 • 2007 – 2011: Commissielid D66 Noord-Holland
 • 2003 – 2006: Voorzitter D66 Regio Noord-Holland
 • 2003 – 2007: Commissielid  D66 Noord-Holland
 • 1986 – 1994: Secretary General International Society of City & Regional Planners (ISoCaRP)
 • 1985 – 2005: Bestuurslid Eo Weijers stichting
 • 1984 – 2003: Lid en Voorzitter SWB Werkgroep Ruimtelijke Ordening
 • 1980 – 1987: Bestuurslid Bond Nederlandse Stedenbouwkundigen en planologen
Meer van Hein Struben
Samen een sterk team bouwen om onze D66 doelen te bereiken