Steun ons en help Nederland vooruit

Lid van Presidium, Voorzitter bestuur Stichting Fractieondersteuning D66NH, D66-regio: Amsterdam-Stad, NHN, Zaanstad en Wormerland

Ilse stelt zich voor

Ik ben Ilse Zaal, geboren en getogen in Zaandam. Ik ben werkzaam als universitair docent arbeidsrecht aan de UvA en in mijn vrije tijd loop ik graag hard in het Noord-Hollandse polderlandschap.

In 2011 ben ik gekozen als Statenlid. In deze periode heb ik Noord-Holland leren kennen als een provincie van uitersten. Er zijn grote bruisende steden, met industrie en een wereldhaven, maar er is ook prachtig landelijk gebied met open landschappen, natuur en een florerende agrarische sector.

In deze bestuursperiode wil ik graag de stad met het landelijk gebied verbinden. Het landelijk gebied is de moestuin van de stad, hier wordt energie opgewekt en het biedt talloze mogelijkheden voor recreatie.
Ik sta voor bescherming van kwetsbare natuur en het open landschap. Maar ik wil er ook voor zorgen dat iedere Noord-Hollander kan genieten van dit landschap, door recreatie mogelijk te maken. Verder zet ik me in voor verduurzaming van de landbouwsector, onder meer door het aandeel biologische landbouw te vergroten.

Op het gebied van duurzame energie en grondstoffen wil ik veel aandacht (blijven) vragen voor innovatie. Voor een toekomstgericht energiebeleid, moeten we ons nu richten op nieuwe vormen, zoals blue-energy, aardwarmte en het op innovatieve wijze inzetten van zonnepanelen. De SolaRoad – een fietspad dat zonne-energie opwekt – is daar een mooi voorbeeld van. De provincie heeft als taak gemeenten en bedrijven te informeren over deze innovatieve mogelijkheden en de betrokkenen bij elkaar te brengen.

Meer over Ilse

  • Jurist, woont in Zaandam
  • Werkzaam als universitair hoofddocent arbeidsrecht, Universiteit van Amsterdam.
    Gepromoveerd met proefschrift over medezeggenschap van werknemers.
  • Nevenfunctie: Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag
  • 2010-2011 – bestuurder D66 afdeling Zaanstad & Wormerland
  • 2010-2011 – steunfractielid D66 – gemeente Zaanstad
  • 2011-2015 – Statenlid D66 Noord-Holland – woordvoerder groene portefeuille
  • 2015-nu – Fractievoorzitter D66 Noord-Holland
Meer van Ilse Zaal
Ik wil stad en land verbinden
- Ilse Zaal