Steun ons en help Nederland vooruit

Ilse Zaal

Fractievoorzitter en woordvoerder ruimte, wonen & Europa

37 jaar

Zaandam

Wie kiest voor de toekomst, kiest voor D66.

Ilse is op 2o maart 2019 direct herkozen in Provinciale Staten van Noord-Holland, op 28 maart geïnstalleerd en opnieuw benoemd tot fractievoorzitter.  Als hoofdonderhandelaar stond zij aan de basis van het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken“.

Ilse Zaal is lid van de commissie ruimte, wonen & klimaat (RWK) en als fractievoorzitter ook lid van het Presidium. Ze is woordvoerder ruimtelijke ontwikkeling, wonen, Europa, arbeidsmarkt & onderwijs en juridische zaken.

Binnen de Statenfractie is zij aanspreekpunt voor de regio Amsterdam-stad.

Ilse stelt zich voor

Mijn naam is Ilse Zaal, geboren en getogen in Zaandam. Ik ben werkzaam als universitair docent arbeidsrecht aan de UvA en in mijn vrije tijd loop ik graag hard in het Noord-Hollandse polderlandschap.

In 2011 ben ik gekozen als Statenlid. In deze periode heb ik Noord-Holland leren kennen als een provincie van uitersten. Er zijn grote bruisende steden, met industrie en een wereldhaven, maar er is ook prachtig landelijk gebied met open landschappen, natuur en een florerende agrarische sector.

In de vorige bestuursperiode heeft D66 weer verantwoordelijkheid genomen, ben ik fractievoorzitter geworden en hebben we veel bereikt. Ik ben er trots op hoe we het open landschap hebben beschermd en weerstand hebben geboden aan eigendomspolitiek, zodat groen behouden blijft voor biodiversiteit en recreatie. D66 doet dat met lef. Ik ben er trots op dat Noord-Holland de rijksopgave voor windenergie heeft gehaald, iets wat in veel andere provincies niet is gelukt – ook niet als GroenLinks in de coalitie zat. In Noord-Holland investeren we ook dankzij D66 in talloze duurzame innovaties bij bedrijven. Hierdoor worden verduurzaming en energietransitie een kans voor ondernemers, waar we allemaal beter van worden.

Dankzij D66 staan er deelfietsen niet alleen bij NS-stations, maar ook bij busstations, kan een elektrische auto ook worden opgeladen bij het tankstation, verliest de Stelling van Amsterdam niet haar status door de aanleg van een weg, is grootschalige opwekking van zonne-energie mogelijk, stoppen we eindelijk de bodemdaling en staat kringlooplandbouw in Noord-Holland op de kaart. Dat is geweldig inspirerend werk waar ik in een volgende periode graag mee door ga.

Ik wil in provinciale staten van Noord-Holland een optimistisch tegengeluid bieden tegen populistische partijen die steeds vaker meedoen in Noord-Holland, om te laten zien dat duurzaamheid een kans en geen bedreiging of verplichting is. Energietransitie is een kans voor inwoners op een warm huis of een lagere energierekening. Circulaire economie is een kans voor innovatieve startups of voor grote bedrijven op een nieuwe toekomst. D66 gaat is Noord-Holland verder met het uitvoeren van het klimaatakkoord in het belang van onze inwoners en bedrijven.

D66 bouwt aan de toekomst, een toekomst waarin de fiets en het OV een volwaardig alternatief voor de auto zijn, een toekomst waarin de biodiversiteit herstelt en de bodem niet langer daalt, een toekomst waarin energieneutraal wonen normaal is en een toekomst waarin iedereen zichzelf kan zijn. Wie kiest voor de toekomst, kiest voor D66.

Meer over Ilse

  • Jurist, woont in Zaandam
  • Werkzaam als universitair hoofddocent arbeidsrecht, Universiteit van Amsterdam.
    Gepromoveerd met proefschrift over medezeggenschap van werknemers.
  • Nevenfunctie: Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag
  • 2010-2011 – bestuurder D66 afdeling Zaanstad & Wormerland
  • 2010-2011 – steunfractielid D66 – gemeente Zaanstad
  • 2011-2015 – Statenlid D66 Noord-Holland – woordvoerder groene portefeuille
  • 2015-nu – Fractievoorzitter D66 Noord-Holland, lid van Presidium,  voorzitter bestuur Stichting Fractieondersteuning D66NH
Meer van Ilse Zaal
Wie kiest voor de toekomst, kiest voor D66
- Ilse Zaal