Steun ons en help Nederland vooruit

Linde Gonggrijp

Statenlid en woordvoerder water, gezondheid & milieu, toerisme & recreatie, arbeidsmarkt & onderwijs en economie

58 jaar

Amsterdam (IJburg)

Ruimte voor de economie van de toekomst & oog voor een harmonieuze, inclusieve samenleving

Linde Gonggrijp is op 18 mei 2020 in de online Provinciale Statenvergadering geïnstalleerd als Statenlid voor D66. Zij is lid van de commissie NLG en woordvoerder water, toerisme & recreatie, gezondheid & milieu. Daarnaast is zij in de commissie EFB woordvoerder arbeidsmarkt & onderwijs en economie.
Verder is zij vicevoorzitter/penningmeester van de Stichting Fractieondersteuning en eerste aanspreekpunt voor de regio Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam-Oost.


Ik ben Linde Gonggrijp opgegroeid in Hilversum en nu wonend in Amsterdam op IJburg.

De hoeveelheid fijnstof in onze steden moet omlaag. Ik wil me inzetten voor een schone provincie. Iedereen heeft het over het woningtekort. Ik wil betaalbare woningen voor starters en studenten. Die woningen moeten er gewoon komen.

D66 is een liberale partij. Voor vrije burgers en ondernemers. Samen kunnen we de uitdagingen aan: de energietransitie en het verduurzamen van de provincies. Ik wil innovatie stimuleren en werkgelegenheid vergroten door gemeente, bedrijven en kennisinstelingen samen te brengen om te werken aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd.

Ik vind het van belang dat we als D66 bijdragen aan een samenleving waar welvaart wordt gedeeld en er voor zorgen dat voorzieningen beschikbaar zijn voor alle bewoners van Noord Holland. Ik wil me vanuit de Staten inzetten de kloof tussen de burger en de provincie te verkleinen door goed te luisteren naar jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen.

Ik zal mijn bestuurlijke ervaring inzetten de idealen van D66 binnen onze provincie een stapje dichterbij te brengen, ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen.

Meer over Linde Gonggrijp

  • Master aan UvA in politieke wetenschappen, verdere opleiding in PR, coaching, project management, leiderschap
  • Werkzaam geweest als researcher, producer, project manager
  • 2008-2014 directeur FNV zelfstandigen
  • 2010-2014  plv. lid SER
  • 2010-2017  Commissaris Stichting Robeco PPI
  • 2014-2015  directeur regionale relaties en dienstverlening Kamer van Koophandel
  • 2015-2016  directeur CLICKNL
  • 2016-2018  directeur Instituut van Psychologen (NIP)
  • juni 2022-nu voorzitter NVDA
Meer van Linde Gonggrijp
Ruimte voor de economie van de toekomst & oog voor een harmonieuze, inclusieve samenleving
- Linde Gonggrijp