Steun ons en help Nederland vooruit

Sam Bogerd

Lid programmacommissie

22 jaar

Amsterdam

Sam Bogerd was van augustus-december 2017 stagiair bij de Statenfractie van D66 Noord-Holland in het kader van zijn master-studie.

Op 9 juni 2018 is Sam benoemd als lid van de programmacommissie.