Steun ons en help Nederland vooruit

Suzanne Klaassen

Statenlid en woordvoerder omgevingsverordening en klimaat & energie

37 jaar

Haarlem

Suzanne is op 20 maart 2019 direct herkozen in Provinciale Staten van Noord-Holland, op 28 maart geïnstalleerd en is technisch voorzitter van het fractie-overleg.

Suzanne Klaassen is lid van de commissie ruimte, wonen en klimaat (RWK). Ze is woordvoerder omgevingsverordening, klimaat & energie. Daarnaast is ze plv. lid van het algemeen bestuur van het Waddenfonds.

Binnen de Statenfractie is zij aanspreekpunt voor de regio’s  Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland en voor de Jonge Democraten & Route66.

Suzanne stelt zich voor

Mijn naam is Suzanne Klaassen en de afgelopen vier jaar mocht ik aan de slag met de energietransitie in onze provincie. We hebben er de vaart ingezet door er o.a. voor te zorgen dat er een Routeplan is om te komen tot een energie-neutrale provincie in 2050. Ik heb gedebatteerd over de betaalbaarheid en haalbaarheid van het Klimaatakkoord. Er is geen discussie over het doel wat we met elkaar willen bereiken maar het hoe moet nog concreter worden ingevuld. De provincie heeft daar een belangrijke rol in, en daarom wil ik graag door voor een tweede termijn in de provincie.

In mijn tweede termijn wil bijdragen aan het vlot laten verlopen van de energietransitie. Ik wil dat we zo snel mogelijk minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en andere schaarse grondstoffen. Er liggen kansen voor bedrijven om te innoveren, duurzamer en goedkoper te produceren door circulair met grondstoffen om te gaan. Ook biedt het kansen voor mensen, voor een beter geïsoleerd huis en comfortabeler wonen. Samen met gemeenten, bedrijven en organisaties wil ik werken aan energiebesparing, meer hernieuwbare energie en recycling van afval. Er is nog een wereld te winnen. D66 ziet de urgentie, is ambitieus en heeft oog voor hoe beleid in de praktijk uitwerkt, daarom past deze partij bij mij.

De komende jaren wil ik door met een ambitieuze agenda voor het klimaatbeleid. Naast mijn inzet voor de energietransitie voel ik mij ook zeer betrokken bij het behoud van onze prachtige natuur- en recreatiegebieden. Juist in een provincie met veel stedelijke ontwikkeling is het belangrijk dat het open landschap open blijft en bereikbaar is voor iedereen.

Meer over Suzanne:

  • Opgegroeid in Uithoorn, gewoond in Hilversum, Amsterdam, nu Haarlem
  • Samenwonend en moeder van Sam
  • Studie Milieutechnologie (HBO SAXION) & Bestuurskunde (VU)
  • Gewerkt bij Natuurmonumenten, Triodos Bank en werkt nu bij drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN
  • 2015-2019 Statenlid voor D66 Noord-Holland, woordvoerder duurzaamheid & energie, lid van programmacommissie Randstedelijke Rekenkamer
Meer van Suzanne Klaassen
Groene groei in Noord-Holland