Steun ons en help Nederland vooruit

Woordvoerder Duurzaamheid en Energie, Lid van commissie Economie, Energie en Bestuur, Lid van Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer, D66NH contactpersoon voor Jonge Democraten en Route66

Suzanne stelt zich voor

Een groene provincie betekent voor mij meer ruimte voor natuur en werken aan schonere lucht, bodem & water. Een mooie, schone provincie draagt bij aan onze gezondheid, kwaliteit van leven en een aantrekkelijk investeringsklimaat. Ook vind ik het belangrijk dat we goed op onze aarde passen voor volgende generaties.

Als Statenlid wil ik een stem geven aan initiatieven die slimmer met onze leefomgeving omgaan. Er zijn prachtige voorbeelden zoals de Grondstoffenfabriek waar uit afvalwater waardevolle grondstoffen worden gewonnen, of Klimaatbuffers waar natuurlijke processen de ruimte krijgen om de provincie mooier en veiliger te maken.
Ik wil nieuwe innovatieve initiatieven de ruimte geven, en organisaties & mensen aan elkaar verbinden.

Ook wil ik de komende jaren vooruit met het energie- en klimaatbeleid zodat we zo snel mogelijk minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en andere schaarse grondstoffen. Samen met gemeenten, bedrijven en organisaties wil ik werken aan energiebesparing, meer hernieuwbare energie en recycling van afval.

Namens D66 maak ik werk van meer groen in Noord-Holland.

Meer over Suzanne:

  • Opgegroeid in Uithoorn, vijf jaar Hilversum, nu Amsterdamse
  • Studie Milieutechnologie (SAXION) & Bestuurskunde (VU)
  • Sinda 2018 werkzaam als directiesecretaris bij PWN
Meer van Suzanne Klaassen
Groene groei in Noord-Holland