Steun ons en help Nederland vooruit

Tom Buijtendorp

Voormalig Statenlid

60 jaar

Zaandam

Bestuur en cultuur zijn voor D66 belangrijke thema’s. Zijn passie voor cultuurhistorie en ervaring in bestuur heeft Tom van 2015-2019 ingezet voor de provincie Noord-Holland. “Ik zoek graag de verbinding en relatie met het grotere geheel. Daarom vormt bestuur en cultuur voor mij een mooie combinatie. Vanuit mijn strategische achtergrond zal ik meer aandacht vragen voor de onderlinge samenhang die maakt dat zaken elkaar versterken.”

Zo kan een gedeelde cultuurhistorie bijdragen aan de bereidheid tot samenwerken binnen een bestuurlijke regio. En cultuurhistorie kan helpen de identiteit te behouden van kernen die met gemeentelijke herindelingen opgaan in een groter geheel. Lopende initiatieven om gemeenten op te schalen, worden succesvoller als er ook aandacht is voor het afschalen: het versterken van het lokale. Daarin past decentralisatie van cultuur en lokaal ondernemerschap. De Provincie heeft hierin de gemeentegrensoverschrijdende regierol. Ik zie kansen in verbindende en inspirerende regiovisies die ruimte bieden voor groei, waaronder cultureel ondernemerschap en gebiedsgericht cultuurbeleid. Voor mij gaat bestuurlijk vernieuwing bij gemeenten samen met het versterken van de democratische legitimiteit zodat lokale raden weer het stuur in handen krijgen. En het raakt uiteindelijk ook het provinciebestuur. Dat kan met de samenvoeging van gemeenten en slinkende middelen in de toekomst zelf een volgende stap zetten met de vorming van grotere landsdelen.

Meer over Tom

  • Woonde 16 jaar in Het Gooi, daarvoor Amsterdam-Zuidoost en nu in Zaandam.
  • Gepromoveerd op de Romeinse stad Forum Hadriani, met nominatie als werelderfgoed.
  • Circa tien jaar journalistieke ervaring bij o.a. NRC Handelsblad en Quote.
  • Vijf jaar strategisch adviseur bij McKinsey.
  • Zes jaar lid Management Team Zilveren Kruis Achmea.
  • 2005-2010 strategisch adviseur.
  • 2015-2019  Statenlid voor D66 Noord-Holland, woordvoerder Bestuur, Culturele Infrastructuur, Openbare Orde en Veiligheid, lid commissie Economie, Energie en Bestuur
  • Publicist op gebied van archeologie & historie:
Meer van Tom Buijtendorp
Hergebruik van wat we in Noord-Holland al hebben