Steun ons en help Nederland vooruit

Tom Buijtendorp

Statenlid

56 jaar

Zaandam

Woordvoerder Bestuur, Culturele Infrastructuur, Openbare Orde en Veiligheid, Lid commissie Economie, Energie en Bestuur, D66 regio: BEL, Hilversum, Huizen

Tom stelt zich voor

Bestuur en cultuur zijn voor D66 belangrijke thema’s. Mijn passie voor cultuurhistorie en ervaring in bestuur zal ik komende vier jaar inzetten voor de provincie Noord-Holland. Ik zoek graag de verbinding en relatie met het grotere geheel. Daarom vormt bestuur en cultuur voor mij een mooie combinatie. Vanuit mijn strategische achtergrond zal ik meer aandacht vragen voor de onderlinge samenhang die maakt dat zaken elkaar versterken.

Zo kan een gedeelde cultuurhistorie bijdragen aan de bereidheid tot samenwerken binnen een bestuurlijke regio. En cultuurhistorie kan helpen de identiteit te behouden van kernen die met gemeentelijke herindelingen opgaan in een groter geheel. Lopende initiatieven om gemeenten op te schalen, worden succesvoller als er ook aandacht is voor het afschalen: het versterken van het lokale. Daarin past decentralisatie van cultuur en lokaal ondernemerschap. De Provincie heeft hierin de gemeentegrensoverschrijdende regierol. Ik zie kansen in verbindende en inspirerende regiovisies die ruimte bieden voor groei, waaronder cultureel ondernemerschap en gebiedsgericht cultuurbeleid. Voor mij gaat bestuurlijk vernieuwing bij gemeenten samen met het versterken van de democratische legitimiteit zodat lokale raden weer het stuur in handen krijgen. En het raakt uiteindelijk ook het provinciebestuur. Dat kan met de samenvoeging van gemeenten en slinkende middelen in de toekomst zelf een volgende stap zetten met de vorming van grotere landsdelen.

Het zijn ontwikkelingen waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. Verbindend, vernieuwend en vooruitstrevend.

Meer over Tom

  • Woont al 16 jaar in Het Gooi, en daarvoor Amsterdam-Zuidoost.
  • Gepromoveerd op de Romeinse stad Forum Hadriani, met nominatie als werelderfgoed.
  • Circa tien jaar journalistieke ervaring bij o.a. NRC Handelsblad en Quote.
  • Vijf jaar strategisch adviseur bij McKinsey.
  • Zes jaar lid Management Team Zilveren Kruis Achmea.
  • Afgelopen tien jaar strategisch adviseur.
  • Publicist op gebied van archeologie, historie en bestuur.
Meer van Tom Buijtendorp
Hergebruik van wat we in Noord-Holland al hebben