Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur & Landbouw

Natuur & Landbouw

Er is nu in Noord-Holland:

D66 gaat verder inzetten op:

  • samenwerking van alle belanghebbenden bij landschap, natuur, landbouw en waterbeheer
  • kringlooplandbouw en bodemvruchtbaarheid als basis voor biodiversiteit en verduurzaming landbouw
  • regionaal stellen van biodiversiteitsdoelen met alle betrokkenen uit natuur en landbouw

Laatst gewijzigd op 22 november 2018