Steun ons en help Nederland vooruit

Statenfractie

De Statenfractie bestaat vanaf 26 maart 2015 uit 10 Statenleden ondersteund door een duo-commissielid en twee fractiemedewerkers. E-mail d66@noord-holland.nl Link naar contactgegevens PS

Gedeputeerden

D66 Noord-Holland heeft twee leden in het college van Gedeputeerde Staten van D66 voor Noord-Holland

Lokale afdelingen

Bijna iedere gemeente in Noord-Holland heeft een lokale D66 afdeling en vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Een aantal afdelingen overspannen meerdere gemeenten. Lokale afdelingen organiseren eigen activiteiten. Meer informatie is te vinden op de lokale websites.   Kop van Noord-Holland D66 Texel (d66texel.nl) D66 Den Helder (d66denhelder.nl) …

Stichting Fractieondersteuning

Voor de ondersteuning van de Statenfractie van D66 Noord-Holland is een stichting in het leven geroepen: de Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland. Deze stichting ontvangt subsidie van de provincie Noord-Holland, rapporteert jaarlijks zowel financieel als inhoudelijk over de activiteiten en is werkgever van de fractiemedewerker(s). De rapportages worden gecontroleerd door een accountant onder auspiciën van…

Pers

Informatie voor de pers