Steun ons en help Nederland vooruit

Stichting Fractieondersteuning

Voor de ondersteuning van de Statenfractie van D66 Noord-Holland is een stichting in het leven geroepen: de Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland. Deze stichting ontvangt subsidie van de provincie Noord-Holland, rapporteert jaarlijks zowel financieel als inhoudelijk over de activiteiten en is werkgever van de fractiemedewerker(s). De rapportages worden gecontroleerd door een accountant onder auspiciën van de Statengriffie.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Ilse Zaal, voorzitter
  • Amélie Strens, penningmeester en vicevoorzitter
  • Claudia Weemhoff, secretaris

Contactpersoon: Conny van Stralen

STFO D66 jaarverslag 2017-2018

StFO D66 jaarverslag 2016-2017 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag 2015-2016 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag 2014-2015 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag-2013-2014 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag-2012-2013 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag-2011-2012

Laatst gewijzigd op 11 april 2018