Steun ons en help Nederland vooruit

Stichting Fractieondersteuning

Voor de ondersteuning van de Statenfractie van D66 Noord-Holland is een stichting in het leven geroepen: de Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland. Deze stichting ontvangt subsidie van de provincie Noord-Holland voor ondersteuning van de fractie-activiteiten (inclusief fractiemedewerker(s)). Het bestuur van de stichting rapporteert jaarlijks zowel financieel als inhoudelijk over de activiteiten. De rapportages worden gecontroleerd door een accountant onder auspiciën van de Statengriffie en uiteindelijk vastgesteld door Provinciale Staten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Amélie Strens, voorzitter
  • Linde Gonggrijp, vicevoorzitter en penningmeester
  • Emre Kanik, secretaris

Contactpersoon: Conny van Stralen

KVK-nummer 34195708

Jaarverslagen en financiële rapportages

STFO D66 jaarverslag 2021-2022

STFO D66 jaarverslag 2020-2021

STFO D66 jaarverslag 2019-2020

STFO D66 jaarverslag 2018-2019  + Link naar bevindingen accountant

STFO D66 jaarverslag 2017-2018 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag 2016-2017 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag 2015-2016 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag 2014-2015 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag-2013-2014 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag-2012-2013 + Link naar accountantsrapport

StFO D66 jaarverslag-2011-2012

Laatst gewijzigd op 24 september 2022