Steun ons en help Nederland vooruit

Talentontwikkeling & Opleidingen

D66 barst van het talent. Voor politieke functies en bestuurlijke verenigingsfuncties zijn vaak meerdere goede kandidaten beschikbaar. De allerbeste mensen op de juiste plekken krijgen en de juiste mensen op hun plek de allerbesten maken: dat is waar het bij talentontwikkeling om draait.

Regio’s en afdelingsbesturen besteden veel aandacht aan het vinden en opleiden van kandidaten, hierbij ondersteund door het Landelijk Bestuur en het Landelijk Bureau van D66. Op die manier worden in het land de politieke functies en de bestuurlijke verenigingsfuncties optimaal vervuld en krijgen talenten volop mogelijkheden om verder te groeien.

Zelfselectiescans voor potentiële raadsleden, wethouders en Statenleden

Bij het samenstellen van kandidatenlijsten staat bij D66 kwaliteit voorop. We vinden het belangrijk dat een rol van politiek vertegenwoordiger of bestuurder goed past bij de kwaliteiten en ambities van onze leden. Als enige politieke partij in Nederland bieden we onze talenten daarom de mogelijkheid om deel te nemen aan een zelfselectiescan, gebaseerd op onze competentieprofielen.

D66 biedt leden die interesse in de functie van raadslid, wethouder of Statenlid hebben ondersteuning bij hun keuze om zich wel of niet te kandideren. Samen met psychologisch adviesbureau LTP ontwikkelden we professionele, op de politieke context gebaseerde scans. De scans bestaan uit een aantal testen en vragen over competenties, persoonlijke eigenschappen en werkstijlen.

Na het doorlopen van de scan ontvangt de deelnemer een uitgebreide rapportage met de testresultaten en een score op thema’s die belangrijk zijn voor het goed functioneren in de politiek. Daarnaast staan er persoonlijke ontwikkeltips in het rapport. Hiermee hebben leden de mogelijkheid om te overwegen in hoeverre hun persoonlijkheid en drijfveren passen bij het profiel van politiek vertegenwoordiger of bestuurder van D66.

Deelname aan de scan duurt anderhalf tot twee uur en kost 50 euro per persoon. Leden kunnen zich aanmelden via MijnD66.nl. Neem voor meer informatie contact op met uw afdeling of met opleidingen@D66.nl.

Talentenspreekuur

Wie eens vrijblijvend van gedachten wil wisselen over zijn of haar ambities binnen D66 kan altijd aankloppen bij het regiobestuur. Wij organiseren hiervoor met regelmaat een speciaal talentenspreekuur. Vaak vinden deze spreekuren plaats in de regio of afdeling zelf. Tijdens een talentenspreekuur wordt er actief met leden meegedacht over de activiteiten die zij kunnen ontplooien om ambities te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, zich aan te sluiten bij een thema-afdeling of zich kandidaat te stellen voor een bepaalde vacature.

Route66

Route66 is het talentstimuleringsprogramma voor D66’ers tussen de 25 en 33 jaar die zich actief willen inzetten voor onze partij. Het programma duurt twee jaar en aan het begin van ieder jaar starten er ongeveer twintig deelnemers. Naast maandelijkse themadagen over maatschappelijke vraagstukken op de eerste zaterdag van de maand en het uitvoeren van projecten voor D66’ers op alle niveaus, organiseert Route66 ontmoetingen met partijprominenten, studiereizen naar het buitenland en een jaarlijks introductieweekend. Route66 is de plek om je politieke passie verder vorm te geven, de partij beter te leren kennen en enthousiaste mensen te ontmoeten met een hart voor maatschappelijke kwesties.

Talentencommissie Noord-Holland

De Regionale Permanente Talentencommissie Noord-Holland bestaat uit:

  • Raymond van Haeften, voorzitter (Halfweg)
  • Annette Baerveldt (Velsen)
  • Joep Blaas (PTC Amsterdam)
  • Arthur Helling (Hoorn)
  • Marian van der Weele (Ouder-Amstel)
  • Marion van der Zwaan (Hilversum)
  • Amélie Strens (Amsterdam)

Opleidingen

Het landelijke opleidingsprogramma is te vinden op de landelijke website. Regionale trainingen in Noord-Holland publiceren we hier en in de e-mail nieuwsbrief.

Meer informatie

Heeft u vragen over talentontwikkeling bij D66? Neem dan contact op met Raymond van Haeften.

 

Laatst gewijzigd op 8 februari 2019