Steun ons en help Nederland vooruit

Lijsttrekkerverkiezing

Lees hier alles over de procedure voor de verkiezingen voor lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland op 20 maart 2019  #PS2019

Op 27 januari 2018 heeft de ledenvergadering (ARV) besloten om zelfstandig mee te doen aan de verkiezingen en een profiel voor de kandidaten vastgesteld. Dit profiel bevat aanvullende vereisten voor de rol van lijsttrekker. Alle documenten voor de kandidaatstelling vindt u hier.

De kandidaatstelling voor de lijsttrekker loopt van maandag 23 april 2018 tot en met vrijdag 25 mei 2018. Voor de kandidaatstelling van de lijsttrekker zijn ondersteuningsverklaringen nodig. Het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen is 1% (afgerond naar boven) van het aantal stemgerechtigde leden van D66 in Noord-Holland. Peildatum voor het bepalen van het aantal stemgerechtigde leden voor de ondersteuningsverklaring is 01 april 2018. Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is bepaald op 64. Het formulier kan gevonden worden bij de kandidaatstelling formulieren volgens bovenstaande link.

De stemming voor de kandidaat-lijsttrekker loopt van vrijdag 08 juni 2018 tot en met vrijdag 22 juni 2018. Stemgerechtigde leden voor de stemming worden tot maximaal een week voor aanvang van de stemming bepaald.
Op zondag 24 juni kan de uitslag worden medegedeeld aan de kandida(a)t(en), Regiobestuur en Landelijke Verkiezingscommissie. Bij de stemming voor de lijsttrekker dient minimaal 1 kandidaat ingevuld te worden.


Update:

Ilse Zaal is door de leden gekozen als D66-lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart 2019. Hiermee is zij ook lid van de programmacommissie en lijstadviescommissie.

Link naar bericht hierover

Laatst gewijzigd op 22 november 2018