Steun ons en help Nederland vooruit

Programmacommissie

Voor de Statenverkiezingen in 2019 heeft D66 Noord-Holland een toekomstgericht en herkenbaar verkiezingsprogramma 2019-2023 nodig.  Tijdens de ARV op 9 juni hebben de leden een programmacommissie ingesteld en de volgende leden benoemd.

Het regiobestuur heeft voorafgaand aan de ARV al een draaiboek opgesteld en een verkennende inhoudelijke inventarisatie gedaan met de Statenfractie, resulterend in een visiedocument. Vanuit de landelijke programmacommissie hebben we een handreiking ontvangen. Diverse organisaties hebben ons vanaf het voorjaar benaderd met inbreng.

De programmacommissie betrekt de leden als volgt bij de totstandkoming:

  • Er zijn 4 ledenbijeenkomsten georganiseerd met verschillende thematafels op 28 juni (Haarlem),  10 juli (Alkmaar),  27 augustus (Haarlem) en 1 september (Amsterdam).
  • De programmacommissie vraagt afdelingen en fracties in Noord-Holland om hen uit te nodigen bij leden- en/of fractievergaderingen om input te verzamelen.
  • De lijsttrekker en kandidaten trokken deze zomer door Noord-Holland om input op te halen #D66NHzomertoer.

Tijdens de bijeenkomsten Is gesproken aan vier thematafels:

  1. Wonen/Ruimte/Mobiliteit/Bereikbaarheid/
  2. Gezonde leefomgeving/Natuur/ Landbouw/Energie/Duurzaamheid
  3. Circulaire Economie/Regionale Economie/Innovatie
  4. Recht op goed bestuur/Regionale Samenwerking/Deelregio’s

De planning is dat er eind september een eerste tekstvoorstel is, dat in ledenbijeenkomsten besproken kan worden. Maar ook digitaal reageren is mogelijk. De programmacommissie rondt de tekst in oktober af.  Het programma wordt vastgesteld in een ledenvergadering op 24 november, waarbij het mogelijk is om amendementen in te dienen.

Heeft u belangstelling om zowel inhoudelijk als organisatorisch mee te werken aan het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland voor PS2019? Kennis en ervaring op het gebied van provinciale vraagstukken, politiekinhoudelijk en/of bestuurlijk, is zeer welkom. Kom dan naar een van de bijeenkomsten of meldt u zich bij de secretaris (stralenc@noord-holland.nl).

Link naar bronnenpagina voor oriëntatie op provinciale beleidsvelden.

 

Laatst gewijzigd op 13 mei 2020