Steun ons en help Nederland vooruit

Programmacommissie

Kandidaten gezocht voor programmacommissie

Voor de Statenverkiezingen in 2019 heeft D66 Noord-Holland een toekomstgericht en herkenbaar Verkiezingsprogramma 2019-2023 nodig. Hiervoor heeft het regiobestuur al een eerste stappenplan gemaakt. Tijdens de ARV op 9 juni aanstaande stellen de leden een Programmacommissie in. Het Regiobestuur draagt de volgende samenstelling van de Programmacommissie voor:

  • Arthur Helling, namens het regiobestuur;
  • Conny van Stralen (secretaris);
  • Flip de Groot, namens de Statenfractie;
  • de (nog te kiezen) lijsttrekker;
  • twee (nog te benoemen) leden.

Heeft u belangstelling om zowel inhoudelijk als organisatorisch mee te werken aan het Verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland voor PS19? Kennis en ervaring op het gebied van provinciale vraagstukken, politiekinhoudelijk en/of bestuurlijk, is daarbij zeer welkom.

Aanmelden kan bij Arthur Helling (a.helling@d66noordholland.nl) t/m dinsdag 22 mei a.s.

Op de ARV van 9 juni zullen de kandidaten formeel voor benoeming voorgedragen worden.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur en in afstemming met de Statenfractie is al een eerste start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden, waarbij ook vol op ruimte zal zijn voor participatie van leden. Kennis en input zal opgehaald worden via o.a. zogenaamde kennistafels en regionale overleggen. Daarover zal de komende maand en op de ARV van 9 juni nader met u gecommuniceerd worden.

Mocht u op voorhand al input willen aanleveren dan kunt u dat ook doen bij Arthur Helling.

Laatst gewijzigd op 26 april 2018