Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie voor inclusieve mobiliteit

Op 23 mei is een voorstel van D66, PvdD, CU, PvdA en VVD unaniem aangenomen om mensen met een mobiliteitsbeperking beter te betrekken bij de Actieagenda Actieve Mobiliteit.

Woordvoerder Marcel Steeman is ervan overtuigd dat het beleidsmatig, vroegtijdig betrekken van de belangen van personen met een mobiliteitsbeperking bij de uitvoering van deze Actieagenda waarbij
zoveel mogelijk specifieke inrichtingseisen voor deze groep personen in de uitvoering
van concrete projecten mee worden genomen, bijdraagt aan de toegankelijkheid van
Provinciale infrastructuur en bijdraagt aan een inclusievere samenleving.

De partijen vragen het college:
• Personen met een mobiliteitsbeperking een plaats te geven in de Actieagenda Actieve
Mobiliteit;
• Bij de uitwerking van deze Actieagenda Actieve Mobiliteit en de uitvoering in concrete
projecten personen met een mobiliteitsbeperking vroegtijdig te betrekken met als
doel te bezien op welke manier specifieke inrichtingseisen voor deze groep personen
kunnen worden meegenomen;
• De Staten over de voortgang en uitvoering hiervan actief te informeren;

Link naar de complete motie

Meer informatie over het actieve mobiliteitsbeleid van de Provincie is hier te vinden.

Gepubliceerd op 30-05-2022 - Laatst gewijzigd op 30-05-2022