Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over waterpeilafwijkingen

Op 22 oktober 2020 hebben de Noord-Hollandse Statenfracties van D66, GroenLinks en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over waterpeilafwijkingen.

In de Omgevingsvisie NH2050 is de doelstelling opgenomen dat Noord-Holland klimaatbestendig en waterrobuust wordt. Bodemdaling in veenweidegebieden wordt afgeremd en uiteindelijk gestopt. In het coalitieakkoord is klimaatadaptatie en bodemdaling een belangrijke prioriteit geworden. Dit moet gaan resulteren in beleid naar “functie volgt peil”. De indieners van de vragen hebben er zorgen over of die verandering met het huidige beleid van HHNK wel gerealiseerd kan worden.

Het college beantwoordt de vragen binnen 30 dagen.

Gepubliceerd op 22-10-2020 - Laatst gewijzigd op 26-10-2020