Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

14 publicaties gevonden.

 • Motie voor inclusieve mobiliteit

  M68-2022/PS 23-5-2022 AANGENOMEN

  • Gepubliceerd op 30 mei 2022
 • Motie tekstaanscherping samenwerkingsafspraken MRA

  Goede onderlinge samenwerking in de MRA op basis van goede afspraken

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Moties bij Kaderbrief 2022

  #Moties

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Schriftelijke vragen over toezicht op erfgoed

  Statenlid Emre Kanik heeft op 30 april 2021 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over het interbestuurlijk toezicht (IBT) op erfgoed. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed geeft in het rapport “Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies” een alarmerend beeld over het interbestuurlijk toezicht (IBT) door de…

  • Gepubliceerd op 30 april 2021
 • Algemene beschouwingen D66NH bij begroting 2021

  AB

  • Gepubliceerd op 9 november 2020
 • Motie jeugdparticipatie

  Op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten een voorstel van bijna alle partijen aangenomen om opnieuw een werkgroep jeugdparticipatie in te stellen. Er zijn in de vorige Statenperiode verschillende activiteiten zijn ontwikkeld ten behoeve van jeugdparticipatie in Noord-Holland. Een aantal van deze activiteiten was erg succesvol en droeg bij aan het…

  • Gepubliceerd op 8 juli 2019
 • D66 stelt vragen over versnippering grondeigendom

  In het Financieel Dagblad verschenen op 13 en 15 april 2019 twee artikelen over grondspeculatie: "Grondspeculant belemmert bouwplannen van gemeenten. Versnippering van grond stuwt prijzen en frustreert bouw van woonwijken." "Niemand wil bouwen op versnipperde grond. Het versnipperen van grond als speculatie object levert de kopers van…

  • Gepubliceerd op 18 april 2019
 • Regenboog-initiatief 2.0

  Initiatiefvoorstel van GroenLinks, PvdD, SP, PvdA, D66 en VVD

  • Gepubliceerd op 6 februari 2019
 • Motie participatie bijeenkomst gemeenteraden, waterschapsbesturen t.b.v. Omgevingsvisie

  Motie ingediend door de VVD, D66, PvdA en CDA op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober over de omgevingsvisie van provincie Noord Holland.  

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
 • Schriftelijke vragen over investeringen Alliander

  Statenleden Yurdakul en Tijssens hebben op 2 mei 2017 schriftelijke vragen gesteld over het duurzame investeringsbeleid van Alliander. De Provincie Noord-Holland is aandeelhouder van deze netwerkbeheerder.

  • Gepubliceerd op 2 mei 2017