Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Wie is er bang voor verandering

    Visie van Hein Struben op provinciale grenzen.

    • Gepubliceerd op 1 februari 2016
  • Wat betekent afschaffen WGR plus-regio’s voor Noord-Holland?

    Flip de Groot en Hein Struben hebben op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland namens de fractie van D66 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de consequenties van het afschaffen van de WGR plus-regio's.

    • Gepubliceerd op 24 december 2014