Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

31 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over effect van klimaatverandering op monumenten

  Statenlid Emre Kanik heeft op 24 april 2021 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de effecten van klimaatverandering op monumenten en archeologische vindplaatsen. Al in 2005 publiceerde het World Heritage Committee een waarschuwing over de bedreiging van klimaatverandering voor cultureel erfgoed. Inmiddels worden de effecten hiervan…

  • Gepubliceerd op 26 april 2021
 • Schriftelijke vragen over beleid voor data centers

  De Statenleden Bart Vink, Linde Gonggrijp en Emre Kanik hebben op 15 februari schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over het beleid rond data centers in de provincie Noord Holland. Aanleiding daarvoor is een eind december ontvangen brief van de werkgroep “Red de Wieringermeer” over hun zorgen…

  • Gepubliceerd op 16 februari 2021
 • Motie goed onderhouden fietspaden

  Motie bij Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 (NIKG)

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • Motie Kansen voor nieuwe banen in energietransitie

  Op 5 oktober 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de concept-regionale energiestrategieën (RES) een voorstel van PvdA, D66, PvdD en GroenLinks aangenomen waarin een verzoek gedaan wordt aan het college van Gedeputeerde Staten. De wens van PS is dat het provinciaal arbeidsmarktbeleid ingezet wordt voor voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de…

  • Gepubliceerd op 26 oktober 2020
 • Schriftelijke vragen over waterpeilafwijkingen

  Op 22 oktober 2020 hebben de Noord-Hollandse Statenfracties van D66, GroenLinks en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over waterpeilafwijkingen. In de Omgevingsvisie NH2050 is de doelstelling opgenomen dat Noord-Holland klimaatbestendig en waterrobuust wordt. Bodemdaling in veenweidegebieden wordt afgeremd en uiteindelijk gestopt. In het coalitieakkoord is klimaatadaptatie en…

  • Gepubliceerd op 22 oktober 2020
 • Motie burgerparticipatie in vervolgproces naar RES 1.0

  Op 5 oktober 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de concept-regionale energiestrategieën (RES) een voorstel van D66 en VVD aangenomen waarin een zienswijze naar de deelnemers van het RES-proces is neergelegd. De wens van PS is dat er voortdurend aandacht besteed wordt aan tijd en ruimte voor zorgvuldige burgerparticipatie in

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2020
 • Motie adviezen m.e.r. meenemen in vervolgproces naar regionale energiestrategie

  Op 5 oktober 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de concept-regionale energiestrategieën (RES) een voorstel van D66, PvdD en CDA aangenomen waarin een zienswijze naar de deelnemers van het RES-proces is neergelegd. De wens van PS is dat de adviezen van de commissie m.e.r. zo goed mogelijk worden meegenomen in…

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2020
 • Schriftelijke vragen over windenergie-projecten in Wieringermeer

  Na aanleiding van het onderzoeksartikel “De verrommeling van een oer-Hollandse polder” in de Weekendbijlage in het NRC van 5 juni j.l. heeft Emre Kanik, woordvoerder klimaat & energie vragen gesteld over de in dit artikel genoemde ontwikkelingen. Online heeft het artikel de titel: Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en…

  • Gepubliceerd op 8 juni 2020
 • Motie prioriteit voor versterking energie-infrastructuur

  De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 18 november 2019 een voorstel van PvdA, D66, PvdD en GroenLinks aangenomen waarmee het college opgeroepen wordt, om alles in het werk te stellen om samen met andere overheden en de netbeheerders de knelpunten in zowel wet- en regelgeving als fysiek, proactief op te lossen en de infrastructuur zo…

  • Gepubliceerd op 18 november 2019
 • Groencertificaten voor meer groen

  De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 11 november 2019 besloten om te gaan onderzoeken in hoeverre de aanleg van nieuwe natuur gefinancierd kan worden door de verkoop van groencertificaten aan bedrijven en inwoners die hun CO2 voetafdruk willen verlagen. Het voorstel is aangenomen. Het college zal dit mee gaan nemen in de uitwerking van…

  • Gepubliceerd op 18 november 2019