Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

31 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen – Klimaatadaptief bouwen

  In een adviesbrief van de Deltacommissaris aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat valt te lezen dat in de huidige woningbouwopgave nog weinig rekening wordt gehouden met het klimaat van de toekomst. Daardoor is het onzeker of alle geplande woningen wel gebouwd kunnen worden, bijvoorbeeld door de verhoogde zeespiegel. Reden voor D66…

  • Gepubliceerd op 15 december 2021
 • D66 stelt vragen over versterken natuurverbindingen bij bouwlocatie in Bussum

  Statenleden Amélie Strens en Linde Gonggrijp hebben schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld over het mogelijk versterken van de natuurverbindingen bij een grote bouwlocatie in Bussum. Eerder had de lokale fractie van D66 Gooise Meren al naar de kansen hiervoor bij de gemeente aangeklopt, maar omdat de Provincie verantwoordelijk is voor natuur…

  • Gepubliceerd op 7 september 2021
 • Schriftelijke vragen over voortgang PARK21 Haarlemmermeer

  #PARK21

  • Gepubliceerd op 22 april 2021
 • Motie varende fietspaden

  Motie bij integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI)

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • Schriftelijke vragen over grootschalige woningbouwplannen in Zuidoostbeemster

  Geen grootschalige woningbouw in Zuidoostbeemster

  • Gepubliceerd op 15 juli 2020
 • Schriftelijke vragen over bestrijdingsmiddelen in de natuur

  Op 5 juni 2020 hebben de Statenleden Amélie Strens, Arja Kapitein en Linde Gonggrijp schriftelijke vragen gesteld aan het college over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de natuur. Onderzoek in Drenthe toonde aan dat in natuurgebieden landbouwgif voorkomt in planten en in mest van schapen en runderen. De onderzoekers leggen een relatie…

  • Gepubliceerd op 5 juni 2020
 • Motie snelheidsverlaging op provinciale wegen

  Onderzoek naar snelheidsverlaging op provinciale wegen als bijdrage aan oplossen stikstofproblematiek

  • Gepubliceerd op 2 juni 2020
 • Schriftelijke vragen over controle op vervuilde locaties en sanering

  Op 22 augustus 2019 hebben de Statenleden Amélie Strens van D66 en Aukelien Jellema van PvdA schriftelijke vragen gesteld over de controle op vervuilde (bodem-)locaties en de status van sanering van deze locaties. Dit in verband met berichten in de media over mogelijke gezondheidsrisico's. Ook zijn er vragen gesteld over de handhaving bij chemische bedrijven…

  • Gepubliceerd op 22 augustus 2019
 • Vragen over hoe Staatsbosbeheer natuur wil inzetten voor woningbouw

  Op 16 juli 2019 hebben de Statenleden Ilse Zaal en Amélie Strens vragen gesteld over hoe Staatsbosbeheer natuur wil inzetten voor woningbouw in het kader van het programma Groene Metropool. Onlangs verscheen er een kop in de pers dat Staatsbosbeheer wel woningbouw wil realiseren in ‘vergeten poldertjes’. Dat was voor D66 aanleiding…

  • Gepubliceerd op 16 juli 2019
 • Motie OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer

  Provinciale Staten van Noord-Holland waren het er op 8 juli 2019 unaniem over eens dat er een zienswijze ingediend moet worden op het Programma van Eisen voor de concessie OV Zaanstreek Waterland. Een voorstel hierover om te verzoeken om de minimale frequentie voor Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan die van de verbindende lijnen…

  • Gepubliceerd op 8 juli 2019