Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Schriftelijke vragen over plannen Bredius terrein in Muiden

    Op 13 jui 2015 hebben Amélie Strens en Hein Struben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het ontwerpbestemmingsplan Bredius in de gemeente Muiden.

    • Gepubliceerd op 13 juli 2015
  • Bouwen en wonen met Schiphol in je achtertuin

    Hein Struben stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de regie op ruimtelijke ordening en leefbaarheid in de Schiphol-regio.

    • Gepubliceerd op 13 maart 2015