Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Motie maatwerk voor zonne-energie in bufferzones

    M31A/27-6-16

    • Gepubliceerd op 27 juni 2016
  • Vragen over kustbescherming door provincie en gemeenten

    Amélie Strens en Claudia Weemhoff hebben in januari 2016 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de verruiming in de landelijke regelgeving over de kust. Verruiming regelgeving voor meer activiteiten De landelijke regels voor kustbebouwing worden aangepast in lijn met eerdere decentralisatie van ruimtelijke en landschappelijke taken naar…

    • Gepubliceerd op 12 januari 2016