Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

9 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over controle op vervuilde locaties en sanering

  Op 22 augustus 2019 hebben de Statenleden Amélie Strens van D66 en Aukelien Jellema van PvdA schriftelijke vragen gesteld over de controle op vervuilde (bodem-)locaties en de status van sanering van deze locaties. Dit in verband met berichten in de media over mogelijke gezondheidsrisico's. Ook zijn er vragen gesteld over de handhaving bij chemische bedrijven…

  • Gepubliceerd op 22 augustus 2019
 • Vragen over hoe Staatsbosbeheer natuur wil inzetten voor woningbouw

  Op 16 juli 2019 hebben de Statenleden Ilse Zaal en Amélie Strens vragen gesteld over hoe Staatsbosbeheer natuur wil inzetten voor woningbouw in het kader van het programma Groene Metropool. Onlangs verscheen er een kop in de pers dat Staatsbosbeheer wel woningbouw wil realiseren in ‘vergeten poldertjes’. Dat was voor D66 aanleiding…

  • Gepubliceerd op 16 juli 2019
 • Motie OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer

  Provinciale Staten van Noord-Holland waren het er op 8 juli 2019 unaniem over eens dat er een zienswijze ingediend moet worden op het Programma van Eisen voor de concessie OV Zaanstreek Waterland. Een voorstel hierover om te verzoeken om de minimale frequentie voor Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan die van de verbindende lijnen…

  • Gepubliceerd op 8 juli 2019
 • Schriftelijke vragen over recreatieve voorziening op het Voorland in Blaricum

  Op 25 juni hebben de Statenleden Strens (D66), Cardol (GroenLinks) en Voskuil (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde Staten over mogelijke recreatieve voorzieningen op het strandje "Het Voorland" in Blaricum aan het Gooimeer. Deze partijen zouden het onwenselijk vinden als er de komende 10 jaar in strijd met de…

  • Gepubliceerd op 27 juni 2019
 • Initiatiefvoorstel “Next Step”: een recreatienetwerk NH

  Hein Struben heeft in december 2018 een initiatief voorgelegd aan de provinciale commissie over een next step voor het recreatienetwerk in Noord-Holland. Het voorstel wordt meegenomen in het toekomstig landschapsbeleid van de provincie.

  • Gepubliceerd op 24 juni 2019
 • Motie actieplan weidevogels

  Een voorstel van Christenunie, PvdD, SP, GroenLinks, D66 en PvdA over het opstellen van een provinciaal actieplan voor weidevogels is op 4 maart 2019 aangenomen in Provinciale Staten van Noord-Holland.

  • Gepubliceerd op 16 maart 2019
 • D66 stelt vragen over uittreden uit Goois Natuurreservaat

  Flip de Groot heeft namens D66 Noord-Holland een aantal (‘technische’) vragen gesteld over waarom de provincie Noord-Holland wil uittreden als participant van het Goois Natuurreservaat (GNR).  Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten hierover geïnformeerd met een brief d.d. 13 februari 2019. De discussie over hoe de recreatieschappen het best bestuurd kunnen worden loopt al…

  • Gepubliceerd op 22 februari 2019
 • Amendement nooit verkleinen oppervlakte NNN

  Amendement A8-2019

  • Gepubliceerd op 15 januari 2019
 • Amendement PRV De Hoge Berg Texel

  Amendement A2-2019

  • Gepubliceerd op 15 januari 2019