Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

28 publicaties gevonden.

 • Motie maatwerk voor zonne-energie in bufferzones

  M31A/27-6-16

  • Gepubliceerd op 27 juni 2016
 • Vragen over kustbescherming door provincie en gemeenten

  Amélie Strens en Claudia Weemhoff hebben in januari 2016 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de verruiming in de landelijke regelgeving over de kust. Verruiming regelgeving voor meer activiteiten De landelijke regels voor kustbebouwing worden aangepast in lijn met eerdere decentralisatie van ruimtelijke en landschappelijke taken naar…

  • Gepubliceerd op 12 januari 2016
 • Schriftelijke vragen over plannen Bredius terrein in Muiden

  Op 13 jui 2015 hebben Amélie Strens en Hein Struben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het ontwerpbestemmingsplan Bredius in de gemeente Muiden.

  • Gepubliceerd op 13 juli 2015
 • Bouwen en wonen met Schiphol in je achtertuin

  Hein Struben stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de regie op ruimtelijke ordening en leefbaarheid in de Schiphol-regio.

  • Gepubliceerd op 13 maart 2015
 • Amendement PRV ARO

  D66 amendement voor behoud ARO aanvaard

  • Gepubliceerd op 3 februari 2014
 • Motie en amendement Groen Grondbeleid

  Motie en amendement over evaluatie en uitvoering van grondbeleid voor natuurgebieden, aangenomen door provinciale staten in december 2013

  • Gepubliceerd op 28 december 2013
 • Motie en Amendement Groen Grondbeleid

  In samenwerking met PvdA opgesteld. Ingediend bij PS vergadering op 16 december 2013

  • Gepubliceerd op 27 december 2013
 • Motie bibliotheken 2.0

  Motie van D66, mede ingediend door GL, PVV, PvdA, VVD en CDA waarin het college van GS wordt opgedragen te onderzoeken welke nieuwe serviceconcepten en digitale middelen voor de bibliotheken in de krimpgebieden van Noord-Holland wenselijk zijn. Voorgelegd op 19 november 2012 door Zafer Yurdakul en aanvaard door PS.

  • Gepubliceerd op 1 december 2012