Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

19 publicaties gevonden.

 • Amendement OV-knooppunten

  Op 13 november hebben Provinciale Staten tijdens het debat over de middelen programma OV-Knooppunten een amendement van D66 en de VVD aangenomen om het volgende op te nemen in de statenvoordracht: "Dat de conceptovereenkomst van elk van de OV-Knooppunten waarin een provinciale cofinanciering wordt voorgesteld, eerst ter kennis gebracht wordt aan de betreffende provinciale commissie…

  • Gepubliceerd op 13 november 2017
 • Motie opvolging rapport waterbestendig Westpoort

  Motie ingediend door D66 en aangenomen op de Provinciale Statenvergadering van 6 november 2017 over de begroting 2018 van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: "de regierol op te pakken om te komen met alle betrokken partijen tot concrete plannen voor een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur;" en "onderzoeken of er voor…

  • Gepubliceerd op 6 november 2017
 • Motie Duurzaam bereikbaar Noord-Holland

  Motie ingediend door D66 en andere partijen op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college onder andere om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen dat een goede bereikbaarheid cruciaal is voor de welvaart en het welzijn van…

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
 • Motie provinciaal hoofdfietsnetwerk

  Op 10 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland motie M31 provinciaal hoofdfietsnetwerk aangenomen om het fietsbeleid een extra impuls te geven.

  • Gepubliceerd op 12 juli 2017
 • Motie smart mobility investeringen

  Op 10 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland motie M48 aangenomen betreffende smart mobility investeringen: meer multimodaal en in meerjarenprogramma.

  • Gepubliceerd op 12 juli 2017
 • Initiatiefvoorstel Modernisering Tankstationbeleid

  Op 3 oktober 2016 heeft D66 een voorstel gedaan om het provinciaal tankstationbeleid te moderniseren met het oog op meer elektrisch rijden.

  • Gepubliceerd op 3 oktober 2016
 • Vragen over regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen

  Schriftelijke vragen aan het college van gedeputeerde staten door statenlid Andries Tijssens op 2 mei 2016.

  • Gepubliceerd op 2 mei 2016
 • Discussienota OV en Fiets

  Discussienota van D66 Noord-Holland, ingebracht en besproken in de vergadering van de statencommissie Mobiliteit & Financiën van 15 februari 2016.

  • Gepubliceerd op 2 maart 2016
 • Motie OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes

  Op 9 november 2015 heeft D66 samen met PvdA een voorstel gedaan aan Provinciale Staten van Noord-Holland voor meer OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes. De moties is aangehouden en zal nader met het college besproken worden in de Statencommissie Mobiliteit & Financien.

  • Gepubliceerd op 9 november 2015
 • Presentaties 16 sep: Resultaten onderzoek waterstofproductie, Update pilots emissievrij busvervoer, de toekomst

  Drie presentaties van het avondsymposium zero-emissie openbaar vervoer in Noord-Holland, dat op 16 september 2015 gehouden is in het provinciehuis in Haarlem: Tim van Twuijver, adviseur duurzame energie, Grontmij: Waterstofmobiliteit in de provincie Noord-Holland. Resultaten van het onderzoek naar waterstofproductiemethoden, de waterstofmarkt en de rol van de provincie. …

  • Gepubliceerd op 18 september 2015