Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

23 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over vervoerplan NHN

  Op 4 juli 2018 heeft Statenlid Andries Tijssens samen met Marieke van Duijn (PvdA0 en Nico Papineau Salm (PvdA) vragen gesteld over bepaalde punten uit het vervoerplan NHN. D66 en PvdA willen graag antwoorden op een aantal mogelijke knelpunten die door ROCOV naar voren gebracht zijn. Het college heeft deze vragen op…

  • Gepubliceerd op 26 augustus 2018
 • Initiatiefvoorstel PvdA-CDA-D66 “Pilot combinatie openbaar vervoer met doelgroepenvervoer in Schagen

  Op 11 juni 2018 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland met algemene stemmen het initiatiefvoorstel van PvdA-CDA-D66 "Pilot naar combinatie Openbaar Vervoer met Doelgroepenvervoer in Schagen" aangenomen.

  • Gepubliceerd op 11 juni 2018
 • Schriftelijke vragen over haakse bocht in fietspad bij tunnel in Laren

  Op 14 maart heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over een gevaarlijke haakse bocht in een fietspad bij een tunnel in Laren. Update: De antwoorden van het college kwamen op 17 april en zijn hier te downloaden vanaf ibabsonline.

  • Gepubliceerd op 15 maart 2018
 • D66 kritisch over gegevens verzamelen voor onderzoek

  Op 2 maart 2018 heeft de Statenfractie van D66 Noord-Holland schriftelijke vragen aan het college gesteld over hoe de provincie privacy van reizigers waarborgt in het lopende ov-knooppunten onderzoek. Aanleiding voor de vragen is een column van Tom-Jan Meeus in het NRC Handelsblad (28 februari). Meeus schrijft dat hij door de provincie…

  • Gepubliceerd op 2 maart 2018
 • Amendement OV-knooppunten

  Op 13 november hebben Provinciale Staten tijdens het debat over de middelen programma OV-Knooppunten een amendement van D66 en de VVD aangenomen om het volgende op te nemen in de statenvoordracht: "Dat de conceptovereenkomst van elk van de OV-Knooppunten waarin een provinciale cofinanciering wordt voorgesteld, eerst ter kennis gebracht wordt aan de betreffende provinciale commissie…

  • Gepubliceerd op 13 november 2017
 • Motie opvolging rapport waterbestendig Westpoort

  Motie ingediend door D66 en aangenomen op de Provinciale Statenvergadering van 6 november 2017 over de begroting 2018 van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: "de regierol op te pakken om te komen met alle betrokken partijen tot concrete plannen voor een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur;" en "onderzoeken of er voor…

  • Gepubliceerd op 6 november 2017
 • Motie Duurzaam bereikbaar Noord-Holland

  Motie ingediend door D66 en andere partijen op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college onder andere om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen dat een goede bereikbaarheid cruciaal is voor de welvaart en het welzijn van…

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
 • Motie provinciaal hoofdfietsnetwerk

  Op 10 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland motie M31 provinciaal hoofdfietsnetwerk aangenomen om het fietsbeleid een extra impuls te geven.

  • Gepubliceerd op 12 juli 2017
 • Motie smart mobility investeringen

  Op 10 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland motie M48 aangenomen betreffende smart mobility investeringen: meer multimodaal en in meerjarenprogramma.

  • Gepubliceerd op 12 juli 2017
 • Initiatiefvoorstel Modernisering Tankstationbeleid

  Op 3 oktober 2016 heeft D66 een voorstel gedaan om het provinciaal tankstationbeleid te moderniseren met het oog op meer elektrisch rijden.

  • Gepubliceerd op 3 oktober 2016