Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Motie afwegingskader wind op land

  Motie van D66, VVD, CDA en PvdA om een afwegingskader voor de meest geschikte locaties voor windmolens op land mee te geven aan het college van Gedeputeerde Staten bij het beleidskader wind op land dat op 15 december is vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland. Ingediend door Ilse Zaal.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Motie Natuurbeheer Vafamil terrein

  Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend op 15 december 2014 door Hein Struben om goed natuurbeheer van het Vafamil terrein zeker te stellen.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Schriftelijke vragen over verkoop Vafamil terrein in Overveen

  Hein Struben en Ilse Zaal hebben schriftelijke vragen gesteld. Lees ze in de download. De vragen zijn ingetrokken omdat de vragen gedeeltelijk in de commissie Ruimte & Milieu beantwoord zijn en met andere partijen op 15 december in PS een motie is ingediend over dit onderwerp.

  • Gepubliceerd op 10 december 2014
 • Motie Financiering natuur- en landschapsbeheer

  Motie voor afdoende financiering van natuur- en landschapsbeheer in de komende jaren van Ilse Zaal en Hein Struben, mede ingediend door PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Motie Natuur is kapitaal

  Motie voor integrale rapportage over natuur- en landschapsbeheer in reguliere P&C cyclus van Ilse Zaal en Hein Struben, mede ingediend door CDA en PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Speerpunt Zonne-energie

  Amendement op en moties over zonne-energie bij koersdocument duurzame energie van Ilse Zaal, maart 2012

  • Gepubliceerd op 12 november 2014
 • Vragen over impact afblazen Ganzenakkoord voor Noord-Holland

  Schriftelijke vragen aan en antwoorden van het College van Gedeputeerde Staten

  • Gepubliceerd op 30 januari 2014