Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

22 publicaties gevonden.

 • Amendement onderzoeksrapport RRK ‘natuurlijk bevoegd’

  Op 10 juli 2017 hebben Provinciale Staten amendement A8 onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer 'natuurlijk bevoegd' aangenomen.

  • Gepubliceerd op 12 juli 2017
 • Vragen over provinciaal natuurbeleid

  D66 en CDA hebben gezamenlijk op 3 maart 2017 schriftelijke vragen gesteld over provinciaal natuurbeleid en agrarisch natuurbeheer. Dit naar aanleiding van publicatie van de evaluatie van het natuurbeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast ontvingen wij ook geluiden van agrarische collectieven die zich zorgen maken over duurzaam beheer van veenweiden. Lees de…

  • Gepubliceerd op 3 maart 2017
 • Motie Toekomst recreatieschappen in het metropolitane landschap

  Op 12 december 2016 is dit voorstel van VVD, D66, PvdA en CDA aangenomen in Provinciale Staten van Noord-Holland

  • Gepubliceerd op 16 december 2016
 • Motie bescherming Waddenzee

  Breed ingediende en gesteunde motie van Provinciale Staten van Noord-Holland op 3 oktober 2016 over bescherming van de Waddenzee.

  • Gepubliceerd op 17 oktober 2016
 • Motie zeewier als energiebron

  Op de PS vergadering van 9 september hebben D66 en VVD een motie ingediend waarin het college de opdracht krijgt om zeewierteelt voor het opwekken van duurzame energie een impuls te geven in Noord-Holland.

  • Gepubliceerd op 9 november 2015
 • Motie afwegingskader wind op land

  Motie van D66, VVD, CDA en PvdA om een afwegingskader voor de meest geschikte locaties voor windmolens op land mee te geven aan het college van Gedeputeerde Staten bij het beleidskader wind op land dat op 15 december is vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland. Ingediend door Ilse Zaal.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Motie Natuurbeheer Vafamil terrein

  Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend op 15 december 2014 door Hein Struben om goed natuurbeheer van het Vafamil terrein zeker te stellen.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Schriftelijke vragen over verkoop Vafamil terrein in Overveen

  Hein Struben en Ilse Zaal hebben schriftelijke vragen gesteld. Lees ze in de download. De vragen zijn ingetrokken omdat de vragen gedeeltelijk in de commissie Ruimte & Milieu beantwoord zijn en met andere partijen op 15 december in PS een motie is ingediend over dit onderwerp.

  • Gepubliceerd op 10 december 2014
 • Motie Financiering natuur- en landschapsbeheer

  Motie voor afdoende financiering van natuur- en landschapsbeheer in de komende jaren van Ilse Zaal en Hein Struben, mede ingediend door PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Motie Natuur is kapitaal

  Motie voor integrale rapportage over natuur- en landschapsbeheer in reguliere P&C cyclus van Ilse Zaal en Hein Struben, mede ingediend door CDA en PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014