Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

8 publicaties gevonden.

 • Voorstel Eerder sturen op energiebesparing bij bedrijven

  Amendement op de Beleidsagenda Energietransitie van D66 CU-SGP PvdA, aangenomen door PS Noord-Holland op 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 1 juni 2016
 • Motie verbeteren inzetbaarheid Participatiefonds Duurzame Economie

  Motie van D66 VVD PvdA CDA GL CU-SGP en PvdD aangenomen op 23 mei 2016 door PS Noord-Holland.

  • Gepubliceerd op 1 juni 2016
 • Motie Onderzoek naar glasvezel in Noord-Holland

  Bijna statenbreed aangenomen motie voor onderzoek naar internet via glasvezel in heel Noord-Holland - 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 31 mei 2016
 • Motie verwachtingen uitvoeringsagenda beleidskader economie

  Motie van D66, PvdA, VVD en CDA aangenomen in Provinciale Staten van Noord-Holland van 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 23 mei 2016
 • Motie business case Pallas onderzoeksreactor

  D66 en PvdA hebben op 15 december 2014 samen een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over het project Pallas onderzoeksreactor in Petten. Hierin wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om - voordat een volgende investering gedaan wordt - een business case voor te leggen waarin duidelijk is welke investeerders geinteresseerd zijn in dit…

  • Gepubliceerd op 18 december 2014
 • Motie Milieudialoog

  Op 15 december 2014 heeft Ilse Zaal samen met VVD en CDA een motie ingediend bij het milieubeleidsplan om samen met het bedrijfsleven ook verdergaande duurzaamheidsinitiatieven mogelijk te maken. De motie is door Provinciale Staten aanvaard.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Motie SWOT analyse clusters

  Motie voor het onderzoeken van mogelijkheden tot het maken van SWOT analyses voor de strategische economische clusters van Noord-Holland, mede ingediend door CDA en PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Motie duurzame economie

  Motie van D66, VVD, CDA, PvdA, GL, PVV en CU-SGP waarin het college van GS verzocht wordt verschillende voorstellen voor te bereiden voor verduurzaming van de economie in Noord-Holland. Het gaat om voorstellen op het gebied van: intensiever gebruik en aanleg van technieken voor zonne-energie, snellere digitale infrastructuur door aanleg…

  • Gepubliceerd op 1 december 2012