Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

13 publicaties gevonden.

 • Motie Onderzoek luchthaven in zee

  Op 11 juni 2018 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een motie van 50PLUS, D66, ONH en VVD aangenomen om het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken om er  zorg voor te dragen dat de Gedeputeerde Staten nauw betrokken zijn bij het onderzoek dat de Tweede Kamer doet naar de mogelijkheden van een luchthaven in zee en er op…

  • Gepubliceerd op 11 juni 2018
 • Schriftelijke vragen over uitspraken Minister over Pallas project

  Op 31 mei 2018 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitspraken van Minister Wiebes over het Pallas project en de Tweede Kamerbrief over de vervolgonderzoeken van de hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap. Update: De antwoorden van het college kwamen op 4 september en

  • Gepubliceerd op 31 mei 2018
 • Amendement Pallas business case PS juli 2012

  Amendementen over OV uitvoeringsprogramma, Pallas en bijensterfte

  • Gepubliceerd op 30 mei 2018
 • D66 stelt vragen over “Beerput Nederland”

  Op 6 december 2017 heeft de Statenfractie van D66 Noord-Holland schriftelijke vragen aan het college gesteld over hetgeen in de documentaire "Beerput Nederland" aan de orde is gesteld. Deze documentaire van NCRV-KRO is op 4 december uitgezonden op Nederland 2 (2DOC). D66 heeft grote zorgen over de suggestie in de documentaire dat…

  • Gepubliceerd op 6 december 2017
 • Motie veiligheidssituatie Petten

  Breed door Provinciale Staten Noord-Holland gesteunde motie over veiligheidssituatie Petten aangenomen op vergadering van 3 oktober 2016

  • Gepubliceerd op 17 oktober 2016
 • Voorstel Eerder sturen op energiebesparing bij bedrijven

  Amendement op de Beleidsagenda Energietransitie van D66 CU-SGP PvdA, aangenomen door PS Noord-Holland op 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 1 juni 2016
 • Motie verbeteren inzetbaarheid Participatiefonds Duurzame Economie

  Motie van D66 VVD PvdA CDA GL CU-SGP en PvdD aangenomen op 23 mei 2016 door PS Noord-Holland.

  • Gepubliceerd op 1 juni 2016
 • Motie Onderzoek naar glasvezel in Noord-Holland

  Bijna statenbreed aangenomen motie voor onderzoek naar internet via glasvezel in heel Noord-Holland - 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 31 mei 2016
 • Motie verwachtingen uitvoeringsagenda beleidskader economie

  Motie van D66, PvdA, VVD en CDA aangenomen in Provinciale Staten van Noord-Holland van 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 23 mei 2016
 • Motie business case Pallas onderzoeksreactor

  D66 en PvdA hebben op 15 december 2014 samen een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over het project Pallas onderzoeksreactor in Petten. Hierin wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om - voordat een volgende investering gedaan wordt - een business case voor te leggen waarin duidelijk is welke investeerders geinteresseerd zijn in dit…

  • Gepubliceerd op 18 december 2014